O rozpočte únie sa rokuje ďalej

24.4.2012

BRATISLAVA 24. apríla (WEBNOVINY) – Rokovania o rozpočte Európskej únie na nasledujúce rozpočtové obdobie rokov 2014 až 2020 pokračujú.

Ako informoval rezort zahraničných vecí, v utorok sa v Luxemburgu Rada pre všeobecné záležitosti venovala dvom rozpočtovým politikám, z ktorých má Slovenská republika najvyššie príjmy z rozpočtu únie.

Ide o politiku súdržnosti, teda štrukturálne fondy a spoločnú poľnohospodársku politiku. Slovenskú stranu na rokovaní zastupoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík.

„Štátny tajomník Peter Javorčík spolu s predstaviteľmi ostatných kohéznych krajín presadzoval zachovanie silnej politiky s cieľom zabezpečenia dostatočných zdrojov na rozvoj našich regiónov, infraštruktúry, miest a obcí. V oblasti poľnohospodárstva zdôraznil najmä rýchlejšie vyrovnávanie výšky priamych platieb medzi starými a novými členskými krajinami a jasne sa vyslovil proti limitovaniu objemu priamych platieb pre veľké farmy,“ informuje rezort zahraničných vecí.

V rámci dohody o viacročnom rozpočte Európskej únie, ktorá má byť dosiahnutá do konca tohto roka, je podľa ministerstva cieľom Slovenskej republiky zaistenie čo najlepších podmienok čerpania prostriedkov z rozpočtu únie na obdobie rokov 2014 až 2020.

Čistí prispievatelia však žiadajú významnú redukciu objemu navrhnutého rozpočtu o viac ako 100 mld. eur, pričom najväčšia časť tejto redukcie sa má uskutočniť práve v rámci politiky súdržnosti.