Obchody BASF sa v 3. kvartáli udržali na dobrej úrovni

26.10.2012

BRATISLAVA 26. októbra (WBN/PR) – Výsledky spoločnosti BASF v 3. kvartáli 2012 dobre nadviazali na solídny 1. polrok. Obrat vzrástol o 8% na 19 mld. eur. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek sa pohyboval na úrovni 2,1 mld. eur, čo je o 5 % nad hodnotou porovnateľného kvartálu roku 2011. Vyššie príspevky segmentov Ropa & Zemný plyn a Poľnohospodárske riešenia viac ako len vyvážili nižšie objemy obchodu v iných oblastiach (t.j. v segmentoch Chemikálie, Plasty, Výkonné produkty a Funkčné riešenia).

Predseda predstavenstva BASF SE Dr. Kurt Bock pri odhaľovaní kvartálnych výsledkov povedal: „Máme za sebou ďalší z kvartálov, v ktorom nedošlo k zlepšeniu výhľadu v svetovej ekonomike. Neistota na medzinárodných kapitálových trhoch naďalej trvá. V Číne sa oproti minulému roku rast ešte viac spomalil. Vidíme v tom stabilizáciu aktuálneho stavu, ale neočakávame žiadne poznateľné zlepšenie.“

BASF potvrdzuje výhľad pre rok 2012
BASF upravila niektoré svoje očakávania pre vývoj globálnej ekonomiky (predchádzajúce prognózy v zátvorkách):

– rast HDP: 2,2% (2,3%)
– rast priemyselnej produkcie: 2,8% (3,4%)
– rast chemickej produkcie: 2,9% (3,5%)
– výmenný kurz americký dolár / euro: priemerne 1,30 amerického doláru za 1 euro
– cena ropy: 110 amerických dolárov za barel v ročnom priemere

BASF nepočíta s oživením celosvetového hospodárskeho rastu a dopytu v chemickom priemysle v 4. kvartáli 2012. „Napriek tomu sa pri obrate a EBITe pred započítaním zvláštnych položiek stále usilujeme o prekročenie koncových čísel minulého roka,“ uviedol Kurt Bock. Toto konštatovanie je podopreté o obnovu ťažby ropy v Líbyi a narastajúci objem obchodu s rastlinnými ochrannými prostriedkami. Segmenty Ropa & Zemný plyn a Poľnohospodárske riešenia dosiahnu v roku 2012 výborné výsledky. Výsledky chemického obchodu budú v roku 2012 pod hodnotami minulého roka.

Kurt Bock dodáva: „V tomto náročnom období sa budeme koncentrovať na vlastnú silu, na prehlbovanie našich obchodov, súčasne budeme sledovať cenové hladiny a naďalej optimalizovať obchodné procesy.“ Preto napríklad dcérska spoločnosť BASF Wintershall začiatkom tohto týždňa podpísala so Statoil ASA dohodu, vďaka ktorej sa výrazne rozšíri produkcia ropy a zemného plynu v nórskom kontinentálnom šelfe. Okrem toho sa BASF chce stať pomocou plánovanej akvizície americkej spoločnosti Becker Underwood, Inc celosvetovo hlavným poskytovateľom technológií určených k biologickému ošetrovaniu semien a k biologickej ochrane rastlín. V novembri minulého roku bol vyhlásený program STEP, ktorý robí veľké pokroky. STEP obsahuje viac než sto projektov, ktoré dopomáhajú k nižším fixným nákladom a vyšším maržiam. Spoločnosť očakáva, že od roku 2015 prispeje tento program ročne 1 mld. eur.

Vývoj v jednotlivých segmentoch v 3. kvartáli
V segmente Chemikálie poznateľne vzrástol obrat v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Prispeli k tomu menové efekty a vyššie tržby (napr. predaj skupiny Styrolution). Konečný výsledok avšak vzhľadom k nižším maržiam poklesol.

V segmente Plasty sa obrat i konečný výsledok vyvíjal podobne ako pri segmente Chemikálie (konečný výsledok je horší najmä kvôli nižším maržiam u polyamidov, obrat je vyšší vďaka menovým efektom).

Obrat v segmente Výkonných produktov jemne prekročil hladinu rovnakého obdobia minulého roku (dôvodom sú menové efekty). Konečný výsledok je nižší v porovnaní s minuloročnou hladinou najmä kvôli vyšším cenám.

V segmente Funkčné riešenia i napriek pozitívnym menovým efektom obrat v porovnaní kvartálom 2011 poklesol. Dôvodom boli nižšie objemy tržieb a zmenšený príspevok obchodu s drahými kovmi. Konečný výsledok v tomto segmente je nižší oproti minuloročnému obdobiu. Segment Ostatné sa vyznačoval poklesom obratu.

V segmente Poľnohospodárske riešenia sa obrat značne zvýšil. Štart sezóny v Južnej Amerike a jesenné obchody na severnej zemeguli boli veľmi úspešné. Zlepšený odbyt bol sprevádzaný pozitívnymi menovými efektmi. Konečný výsledok leží podstatne nad hodnotami minulého roka.

Rovnako výrazne vzrástol segment Ropa & Zemný plyn. Obe oblasti zaznamenali značne vyšší odbyt. Silnejší dopyt na trhoch prispieval k rastu obchodov. Pozitívne sa prejavil na konečných číslach vývoj v Líbyi a obnovenie ťažby ropy. Výsledky tohto segmentu preto veľmi prekročili porovnateľné obdobie minulého roka.

Vývoj v regiónoch v 3. kvartáli
V regióne Európa sa nachádzal obrat o 12% nad hodnotou 3. kvartálu 2011, čo má súvislosť najmä s obnovou ťažby ropy v Líbyi. Segment Chemikálie taktiež výrazne vzrástol. EBIT pred započítaním zvláštnych vplyvov bol vďaka segmentom Ropa & Zemný plyn a Poľnohospodárske riešenia o 214 mil. eur vyšší než v minuloročnom 3. kvartáli (celková hodnota: 1,4 mld. eur).

V Severnej Amerike vzrástol obrat o 9% (v amerických dolároch), v eurách o 3%. Celkový výsledok je na úrovni 229 mil. eur, čo je o 72 mil. eur nižší výsledok v porovnaní s 3. kvartálom 2011. Región Ázia – Pacifik zaznamenal pokles v obrate v lokálnej mene o 6%, kým v eurách vzrástol o 5%. Celkový výsledok poklesol o 23 mil. eur na 236 mil. eur. V Južnej Amerike, Afrike a Blízkom východe vykázali obrat v lokálnej mene vyšší o 1%, v eurách o 3%. Celkový zisk poklesol v tomto regióne o 13 mil. eur na úroveň 157 mil. eur.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2011 zamestnávala 111 000 ľudí a v roku 2011 vykázala tržby vo výške 73,5 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2011 mala spoločnosť BASF na Slovensku 182 zamestnancov a v roku 2011 dosiahla obrat vo výške 112 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.