Obchvat Galanty bude stáť 45 miliónov eur

10.4.2012

BRATISLAVA 10. apríla (WEBNOVINY) – Slovenská správa ciest začala verejnú súťaž na meškajúcu tretiu stavbu obchvatu Galanty na ceste prvej triedy č. 75.

Stavebné práce na vyše päťkilometrovom cestnom úseku majú predpokladanú cenu 45,48 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a financované majú byť zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava.

Slovenská správa ciest informovala o vyhlásení tendra vo Vestníku verejného obstarávania. Výstavba tretieho galantského obchvatu je plánovaná na 780 dní alebo viac ako dva roky od uzatvorenia zmluvy s budúcim zhotoviteľom. Podľa pôvodných plánov mala stavba začať v júli minulého roka s tým, že dokončená bude v lete 2013.

Ponuky uchádzačov majú byť otvorené 10. mája, pričom o súťažné podklady je možné požiadať do 17. apríla. Požadovaný obrat zo stavebnej výroby je viac ako 40 mil. eur bez DPH v každom z predchádzajúcich troch rokov.

Ďalšou podmienkou účasti v tendri je predloženie zoznamu stavebných prác vykonaných na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, vrátane mostov, v rokoch 2007 až 2011. Uchádzači musia preukázať, že uskutočnili aspoň dve stavby so zmluvnou cenou minimálne 45 mil. eur bez DPH.