Objem obchodov na BCPB dosiahol v júli 500-miliónov eur

3.8.2012

BRATISLAVA 3. augusta (WEBNOVINY) – Objem obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) dosiahol v júli tohto roka 500 mil. eur. Celkovo sa na burze v siedmom mesiaci uskutočnilo 1 017 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo 446 mil. cenných papierov.

V medzimesačnom porovnaní poklesol tak počet vykonaných transakcií o 16 %, ako aj počet zobchodovaných cenných papierov o 47,5 %.

Podobne o 47,4 % poklesol podľa údajov zverejnených burzou aj dosiahnutý finančný objem. Na medziročnej báze vzrástol počet uskutočnených transakcií o 88 % a počet zobchodovaných cenných papierov o 59,3 %, čo sa však neodzrkadlilo na dosiahnutom finančnom objeme, ktorý poklesol o vyše 68 %.

Majetkové cenné papiere domácich spoločností boli v júli predmetom kúpy a predaja v 792 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 407 tisíc akcií vo finančnom objeme 7,39 mil. eur. Oproti júnu 2012 tak vzrástol počet zobchodovaných cenných papierov o 90,68 % a dosiahnutý finančný objem o 69,37 %.

Počet uskutočnených transakcií však poklesol o 13,82 %. Pri obchodovaní s akciami mali pritom prevahu kurzotvorné obchody, s objemom vo výške 7,1 mil. eur, nad priamymi obchodmi s objemom 309 597 eur.

„Prostredníctvom obchodov s emisiami akcií spoločností Tatry mountain resorts, a.s. a Best Hotel Properties a.s. bolo dosiahnutých takmer 92 % objemu obchodov s akciami,“ informuje bratislavská burza.

Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu júla zaznamenala medzimesačný nárast o 1,72 % na úroveň 3,48 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, predstavovala 3,4 mld. eur a podieľala sa 97,84 percentami na celkovej kapitalizácii akciového trhu.

Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca júna 2,96-percentný nárast na hodnotu 1,99 mld. eur.

Slovenský akciový index SAX uzatváral júl na úrovni 193,54 bodu, čo predstavovalo 3,13-percentný medzimesačný nárast a 17,07-percentný medziročný pokles. Mesačné maximum 195,96 bodu dosiahol SAX 12. júla a mesačné minimum 187,53 bodu nadobudol SAX svojou hodnotou zo 4. júla.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.