Objem obchodov na BCPB dosiahol v júli 500-miliónov eur

3.8.2012

BRATISLAVA 3. augusta (WEBNOVINY) – Objem obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) dosiahol v júli tohto roka 500 mil. eur. Celkovo sa na burze v siedmom mesiaci uskutočnilo 1 017 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo 446 mil. cenných papierov.

V medzimesačnom porovnaní poklesol tak počet vykonaných transakcií o 16 %, ako aj počet zobchodovaných cenných papierov o 47,5 %.

Podobne o 47,4 % poklesol podľa údajov zverejnených burzou aj dosiahnutý finančný objem. Na medziročnej báze vzrástol počet uskutočnených transakcií o 88 % a počet zobchodovaných cenných papierov o 59,3 %, čo sa však neodzrkadlilo na dosiahnutom finančnom objeme, ktorý poklesol o vyše 68 %.

Majetkové cenné papiere domácich spoločností boli v júli predmetom kúpy a predaja v 792 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 407 tisíc akcií vo finančnom objeme 7,39 mil. eur. Oproti júnu 2012 tak vzrástol počet zobchodovaných cenných papierov o 90,68 % a dosiahnutý finančný objem o 69,37 %.

Počet uskutočnených transakcií však poklesol o 13,82 %. Pri obchodovaní s akciami mali pritom prevahu kurzotvorné obchody, s objemom vo výške 7,1 mil. eur, nad priamymi obchodmi s objemom 309 597 eur.

„Prostredníctvom obchodov s emisiami akcií spoločností Tatry mountain resorts, a.s. a Best Hotel Properties a.s. bolo dosiahnutých takmer 92 % objemu obchodov s akciami,“ informuje bratislavská burza.

Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu júla zaznamenala medzimesačný nárast o 1,72 % na úroveň 3,48 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, predstavovala 3,4 mld. eur a podieľala sa 97,84 percentami na celkovej kapitalizácii akciového trhu.

Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca júna 2,96-percentný nárast na hodnotu 1,99 mld. eur.

Slovenský akciový index SAX uzatváral júl na úrovni 193,54 bodu, čo predstavovalo 3,13-percentný medzimesačný nárast a 17,07-percentný medziročný pokles. Mesačné maximum 195,96 bodu dosiahol SAX 12. júla a mesačné minimum 187,53 bodu nadobudol SAX svojou hodnotou zo 4. júla.