Objem úverov skupiny VÚB vzrástol o 7%

31.7.2012

BRATISLAVA 31. júla (WBN/PR) – Skupina VÚB v prvej polovici roka 2012 vykázala hrubé prevádzkové výnosy vo výške 229,5 mil. eur. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek dosiahol 100,4 mil. eur. Pomer nákladov a výnosov bol na úrovni 56,3% a negatívne ho ovplyvnili zavedenie bankovej dane (10,3 mil. eur) a predaj zahraničných cenných papierov z portfólia na predaj (28,7 mil. eur). Skupina VÚB vykázala zisk pred zdanením vo výške 63,6 mil. eur a čistý zisk 49,7 mil. eur.

Celkové aktíva skupiny vzrástli medziročne o 3% na 11,3 mld. eur. Objem čistých úverov skupiny vzrástol oproti minulému roku o 6,9% a dosiahol takmer 7,4 miliardy eur najmä v dôsledku 6,1%-ného rastu objemu hypotekárnych úverov a rastu úverov poskytnutých veľkým firemným klientom. Objem vkladov klientov stúpol o 2,8% na úroveň 7,8 mld. eur.

„VÚB dosahuje jeden z najvyšších ukazovateľov kapitálovej primeranosti na Slovensku na úrovni 14%, vďaka čomu môžeme naďalej podporovať našich klientov tak z radov domácností, ako aj vo firemnom sektore“, povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát:
 mil. EUR  Jún 2012  Jún 2011 Zmena Prevádzkové výnosy 229,5 260,1-11,8% Prevádzkové náklady (129,1) (116,1)11,2%Prevádzkový zisk *100,4144,0-30,3%Zisk pred zdanením63,6111,8-43,1%Čistý zisk za 6 mesiacov49,789,1-44,2%Základný a zriedený zisk na akciu v eurách3,836,86-44,2%Pomer nákladov a výnosov56,3% 44,6% 1 170 bps
* prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovanej úvahy:
mil. EURJún 2012Jún 2011Zmena Úvery klientom 7 377 6 9006,9% Vklady a úvery od klientov 7 806 7 5972,8%Celkové aktíva11 33210 9993,0%

Skupina VÚB pozostáva z VÚB banky a je 100% vlastníkom dcérskych spoločností: Consumer Finance Holding, VÚB Asset Management, VÚB Factoring, VÚB Leasing a Recovery. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (50% podiel).

O VÚB banke
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 208 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.

O skupine Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo patrí medzi vedúce bankové skupiny v eurozóne a je hlavným aktérom v Taliansku v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy aktív. Vďaka bohatej sieti pozostávajúcej z 5 600 pobočiek ponúka širokú škálu služieb 10,8 miliónu klientov v Taliansku. Zahraničné aktivity Skupiny Intesa Sanpaolo sú zamerané na strednú a východnú Európu a Stredný východ a severnú Afriku kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 600 pobočkami a 8,3 miliónom klientov. Okrem toho medzinárodná sieť pôsobí v 29 krajinách, v ktorých poskytuje podporu firemným klientom.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.