Objem úverov skupiny VÚB vzrástol o 7%

31.10.2012

BRATISLAVA 31, októbra (WBN/PR) – Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, vykázala počas troch kvartálov roka 2012 prevádzkový zisk vo výške 166,5 mil. eur a čistý zisk 82,2 mil. eur. Celkové aktíva dosiahli 11,4 mld. eur a medziročne stúpli o 1%. Čisté úverové portfólio skupiny vzrástlo o 7,3% na 7,5 mld. eur.

Počas troch kvartálov roka 2012 vykázala skupina VÚB hrubé prevádzkové výnosy vo výške 350,7 mil. eur. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek dosiahol 166,5 mil. eur. Pomer nákladov a výnosov bol na úrovni 52,5% a negatívne ho ovplyvnili zavedenie bankovej dane (15,6 mil. eur) a predaj zahraničných cenných papierov z portfólia na predaj (36 mil. eur). Skupina VÚB vykázala zisk pred zdanením vo výške 108,7 mil. eur a čistý zisk 82,2 mil. eur.

Celkové aktíva skupiny vzrástli medziročne o 1% na 11,4 mld. eur. Objem vkladov klientov stúpol o 0,3% na úroveň 7,7 mld. eur. Objem čistých úverov skupiny vzrástol oproti minulému roku o 7,3% a dosiahol takmer 7,5 miliardy eur najmä v dôsledku 26%-ného rastu objemu úverov veľkým firemným klientom.

„S kvalitnou kapitálovou štruktúrou VÚB naďalej spoľahlivo rástla aj napriek silnej konkurencii na úverovom trhu,“ povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát:
 mil. EUR Sep 2012 Sep 2011ZmenaPrevádzkové výnosy 350,7 393,1-10,8% Prevádzkové náklady (184,2)  (172,3)6,9%Prevádzkový zisk *166,5220,8-24,6%Zisk pred zdanením108,7171,2-36,5%Čistý zisk za 6 mesiacov82,2135,7-39,4%Základný a zriedený zisk na akciu v eurách6,3310,46-39,4%Pomer nákladov a výnosov52,5%43,8%870 bps
* prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovanej úvahy:
 mil. EUR Sep 2012 Sep 2011Zmena Úvery klientom 7 473 6 9647,3% Vklady a úvery od klientov 7 670 7 6430,3%Celkové aktíva11 40011 2521,3%

Skupina VÚB pozostáva z VÚB banky a je 100% vlastníkom dcérskych spoločností: Consumer Finance Holding, VÚB Asset Management, VÚB Factoring, VÚB Leasing a Recovery. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (50% podiel).

O VÚB banke
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 206 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.

O skupine Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo patrí medzi vedúce bankové skupiny v eurozóne a je hlavným aktérom v Taliansku v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy aktív. Vďaka bohatej sieti pozostávajúcej z 5 600 pobočiek ponúka širokú škálu služieb 10,8 miliónu klientov v Taliansku. Zahraničné aktivity Skupiny Intesa Sanpaolo sú zamerané na strednú a východnú Európu a Stredný východ a severnú Afriku kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 500 pobočkami a 8,3 miliónom klientov. Okrem toho medzinárodná sieť pôsobí v 29 krajinách, v ktorých poskytuje podporu firemným klientom.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.