Ocenenie za kvalitu získalo aj Slovensko

BRATISLAVA 13. júla (WBN/PR) – Koncom júna sa vo Vietname uskutočnila výročná konferencia Amropu, jednej z vedúcich globálnych Executive Search organizácií. Ide o tradičné fórum na upevnenie spolupráce a výmenu najlepších praktík geograficky najväčšej siete pôsobiacej v 57 krajinách sveta. Ústrednou témou konferencie bolo Partnerstvo v akcii (Partnership in Action), pričom účastníci diskutovali najmä o dlhodobej stratégii rastu siete Amrop. Slovensko na podujatí zastupoval Igor Šulík, ktorý sa aktívne zapojil do práce jednotlivých pracovných a regionálnych skupín.

V programe stretnutia medzi hlavné body patrila voľba členov Správnej rady, na ktorej čele bude aj ďalšie dva roky stáť Ulrich Dade z Nemecka. Z hľadiska rozloženia síl v jednotlivých krajinách bolo dôležitou časťou predstavenie nového partnera, ktorý od začiatku júla reprezentuje Amrop v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. „Nová londýnska kancelária stavia na najvyššej možnej kvalite, profesionalite, seniornej skúsenosti a podnikateľskom prístupe. Vďaka lokálnemu i globálnemu pohľadu je významným posilnením Amropu na druhom najväčšom Executive Search trhu na svete predovšetkým v sektoroch Consumer & Retail, Media, Telecommunications, Technology, Industrial/Energy, Financial Services, Professional Services a Sport,“ povedal Igor Šulík. V tejto súvislosti je pozitívnou informáciou aj správa o rozšírení pôsobenia Amropu v Srbsku a Chorvátsku.

Svetovú konferenciu Amropu ukončilo udeľovanie výročných Amrop Awards – cenu Anthony Saxton Award za rok 2011 obhájil Günther Tengel, Managing Partner rakúskej kancelárie a Chairman CEE, ktorý zároveň získal aj Chairman Award za dlhoročný prínos pre Executive Search a značku Amrop. Tradične sa udeľovali aj ocenenia za kvalitu, ktoré si tento rok za služby najvyššej triedy odniesli predstavitelia členských spoločností z Rakúska, Francúzska, zo Švédska, z Holandska, Turecka a zo Slovenska. „Ocenenie kvality našej práce nás mimoriadne teší a zaväzuje zároveň. Z každého bodu programu konferencie cítiť, že Amrop cielene napĺňa vytýčenú stratégiu a realizuje všetky kroky, aby neustále posilňoval pozíciu najväčšej Executive Search globálnej siete a top kvalitu. Na tomto úsilí stavia aj Jenewein Group, ktorej je slovenský Amrop súčasťou,“ poznamenal Martin Krekáč, Senior Partner Amropu a Chairman Jenewein Group.

Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť s viac ako dvadsaťročnou históriou na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Prostredníctvom zvyšovania kvality ľudského kapitálu a efektívnosti jednotlivých činností pomáha súkromnému i verejnému sektoru zlepšovať výsledky a pripravenosť na úspešné zvládnutie trhových príležitostí a výziev. Je lídrom v poskytovaní riešení v oblasti Executive Search, Board Advisory Services, Management Audit & Human Capital Consulting, pričom stavia na talentovaných a skúsených odborníkoch s hlbokou znalosťou jednotlivých sektorov. Ako súčasť geograficky najväčšej organizácie Executive Search spoločností na svete a člen

The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej výberovej profesijnej asociácie v oblasti Executive Search, poskytuje najvyššiu úroveň služieb v tejto oblasti.
Amrop Slovakia je súčasťou portfólia strategickej holdingovej spoločnosti Jenewein Group.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...