Od apríla zaniknú garancie pre väčšinu sporiteľov

1.4.2012

BRATISLAVA 1. apríla (WEBNOVINY) – Od začiatku apríla v druhom dôchodkovom pilieri zaniknú garancie v súčasných rastových a vyvážených fondoch.

Jediným garantovaným fondom zostane súčasný konzervatívny fond. Ak bude chcieť sporiteľ v rastovom alebo vyváženom fonde zostať v garantovanej schéme, musí prestúpiť do dlhopisového, súčasného konzervatívneho fondu.

Ku koncu februára tak podľa ministra práce a sociálnych vecí Jozefa Mihála urobilo 46 tis. sporiteľov, čo sú približne 3 % z celkového počtu osôb, ktoré si na penziu sporia v druhom pilieri.

Pribudne nový fond

K súčasným trom typom fondov pribudne nový, tzv. indexový fond. Súčasne sa umožní rozloženie dôchodkových úspor do dvoch fondov za podmienky, že jeden z fondov bude garantovaný konzervatívny fond. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nadobudne účinnosť od 1. apríla tohto roka.

Súčasný konzervatívny fond sa premenuje na dlhopisový, čím sa má v názve fondu lepšie odraziť spôsob investovania jeho prostriedkov.

Zmenou metódy oceňovania fondu by sa malo umožniť nakupovanie cenných papierov s dlhšou splatnosťou, ktoré majú potenciálne vyšší výnos.

Vyvážený fond sa premenuje na zmiešaný, pričom garancie v tomto fonde sa zrušia.

Rovnako už nebudú záruky v súčasnom rastovom fonde, ktorý sa bude označovať ako akciový. Štvrtý, novovzniknutý indexový fond sa zameria na akciové trhy a bude sledovať a kopírovať zloženie vybraného akciového indexu alebo koša indexov.

Automatický vstup do II. piliera

Mladí ľudia, ktorí sa stanú prvýkrát dôchodkovo poistenými osobami, od začiatku apríla tohto roka automaticky vstúpia do druhého piliera.

Ide o ľudí, ktorí sa prvýkrát stanú zamestnancami, povinne dôchodkovo poistenými samostatne zárobkovo činnými osobami, dobrovoľne dôchodkovo poistenými osobami, alebo poistencami štátu počas rodičovskej dovolenky alebo poberania príspevku na opatrovanie.

Tieto osoby budú mať 180 dní na uzatvorenie zmluvy s jednou z dôchodkových správcovských spoločností. Ak si dôchodkovú spoločnosť v tomto období nevyberú sami, správcu ich dôchodkových úspor im určí Sociálna poisťovňa.

Poisťovňa bude prideľovať nerozhodnutých mladých sporiteľov penzijným správcovským spoločnostiam striedavo podľa abecedného poradia týchto spoločností. Mladý sporiteľ, ktorému poisťovňa určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť, si bude na penziu sporiť v zmiešanom dôchodkovom fonde.

Po tom, čo mladý sporiteľ automaticky vstúpi do druhého piliera, bude mať dva roky na to, aby z kapitalizačného penzijného piliera vystúpil. Rozhodnutie nesporiť si na dôchodok v druhom pilieri s úradne osvedčeným podpisom doručí Sociálnej poisťovni.

Prvé dva roky bezplatne

Mladí ľudia budú mať výnimku pri spoplatňovaní prestupov medzi penzijnými spoločnosťami.

V prvých dvoch rokoch od ich automatického vstupu do sporivého piliera budú môcť zmeniť dôchodkovú spoločnosť bezplatne.

V súčasnosti je pritom bezplatná zmena dôchodkovej spoločnosti možná v ročných intervaloch, v prípade skoršieho prestupu musí sporiteľ Sociálnej poisťovni zaplatiť 16 eur.

Poplatky za správu dôchodkového fondu sa v prípade troch existujúcich typoch fondov zachovajú na súčasnej úrovni 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Pre sporiteľov v novom indexovom fonde bude poplatok za správu fondu 0,2 % z čistej ročnej hodnoty majetku vo fonde.