Odborári bažia po čiernych listinách zlých zamestnávateľov

15.1.2014

KOŠICE 15. januára (WEBNOVINY) – Kontrolné orgány podľa posledných oficiálnych údajov z roku 2012 zistili viac ako 44 700 porušení pracovnej legislatívy za jeden rok. Išlo o porušenia Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv, zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako na stredajšej tlačovej besede upozornil člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica, ide pritom len o oficiálne zistené prípady. Skutočnosť je podľa neho niekoľkonásobne vyššia.

„Hrubo sú porušované základné sociálne práva na uspokojivé a spravodlivé pracovné podmienky. Naše zistenia ukazujú, že je priama úmera medzi výškou miery nezamestnanosti a porušovania predpisov. Tam, kde je veľa nezamestnaných, je aj veľký počet prípadov porušení,“ povedal Balica. K najčastejším porušeniam patria podľa neho porušovanie mzdových predpisov a kolektívnych zmlúv.

Vzniknú „blacklisty firiem?“
Odborári chcú presadiť, aby sa pokuty za porušenie pracovno-právnych vzťahov neudeľovali iba firme, ale aby sa zosobňovali a pokutovali sa konkrétni manažéri, ktorí právo zamestnanca porušili.

„Rada odborového zväzu OZ KOVO navrhuje zriadenie čiernych listín zamestnávateľov, ktorí notoricky a hrubo porušujú pracovno-právne predpisy. Bol to jeden z problémov, ktorý bol otvorený aj na rokovaniach na úrovni konfederácie odborových zväzov a Národného inšpektorátu práce. V tomto smere treba ešte dohodnúť kritériá, podľa ktorých sa bude postupovať. Takáto stránka by mala fungovať pod hlavičkou Národného inšpektorátu práce,“ uviedla podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.

Nízka úroveň dodržiavania práv zamestnancov a vysoká miera porušovania pracovnoprávnych vzťahov zamestnávateľmi je podľa odborárov v posledných rokoch vážnym problémom. Vyplýva to podľa nich z podkladov pre analytický materiál, ktorý spracúva odborový zväz k tejto problematike. „Dochádza k porušovaniu nielen príslušných pracovno-právnych noriem, ale aj Ústavy Slovenskej republiky a Európskej sociálnej charty,“ vyhlásila Benedeková.

Zamestnanca vraj trestajú dvakrát
Odborári poukázali na zarážajúci nízky stav v udelení sankcií porušovateľom právnych predpisov. Počet pokút uložených v roku 2012 organizáciám za porušenie v oblasti pracovno-právnych vzťahov bol 1 278.

„Tieto sankcie spravidla zamestnávateľ uhrádza na úkor nevyplatenia variabilnej zložky mzdy zamestnancom. Pracovník je tak postihnutý dvakrát,“ povedal Balica. Pritom v zmysle zákona je možnosť uložiť aj individuálnu sankciu priamo zodpovednému vedúcemu, ktorý spôsobil porušenie právnej normy, resp. navádzal na porušenie.

Takéto postihy však boli len štyri, čo odborári označili za typický príklad zbavovania sa osobnej zodpovednosti a jej prenosu na zamestnancov.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.