Odborári chcú zvýšenie príspevku na pohreb o výšku inflácie

BRATISLAVA 26. júla (WEBNOVINY) – Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR žiada zvýšiť príspevok na pohreb. Táto dávka, ktorá v súčasnosti dosahuje 79,67 eura, by sa mala podľa odborárov zvýšiť o najmenej výšku inflácie za obdobie od roku 2007.

„Navrhovaná výška príspevku na pohreb by mala následne predstavovať sumu najmenej 94,62 eura,“ uvádzajú. Príspevok na pohreb by sa tak vzrástol takmer o 15 eur.

„Súčasnú výšku príspevku na pohreb považujeme v porovnaní so skutočnými nákladmi na realizáciu pohrebu za absolútne nedostatočnú a zásadne negatívne vnímame i skutočnosť, že od roku 2007 sa nezvýšil ani o výšku inflácie,“ odkázala KOZ v pripomienkovom konaní k návrhu zákona o príspevku pri narodení dieťaťa.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zomretého. Vlani úrady práce a sociálnych vecí vyplatili 49,8 tisíc príspevkov na pohreb v celkovej sume takmer 4 mil. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...