Odborník radí: neriaďte svoje financie intuitívne

20.11.2012

BRATISLAVA 20. novembra (WBN/PR) – Chýbajúce peniaze v rodinnom rozpočte sa viacerí snažia prekonať rôzne. Pokiaľ chýba finančný plán a pravidelná kontrola financií, ľudia robia unáhlené rozhodnutia. Jedným z nich môže byť aj zrušenie poistnej zmluvy, ktorá má pomôcť prekonať nepredvídateľné životné udalosti.

Zrušiť predčasne poistnú zmluvu nie je výhodné

„Ak hovoríme o poistkách, musíme si uvedomiť, že je to investícia. Buď to na vytvorenie budúcich rezerv(napr. na dôchodok), ktoré budeme určite potrebovať, alebo je to investícia do zabezpečenia sa v prípade nepredvídateľných udalostí,“ hovorí Marek Andrejčák zo spoločnosti Salve Finance. Prípadne kombinácia oboch potrieb. Ak sa človek dostane do finančnej tiesne, je vhodné sa včas poradiť s odborníkmi a nerobiť unáhlené rozhodnutia. Zrušenie poistky so sebou prináša aj nemalé straty. Východiskom môže byť upravenie si poistenia podľa aktuálnej situácie. Jedným zo spôsobov je redukcia poistnej zmluvy, či pripoistení. Ak sa vďaka sporeniu už vytvorila určitá hodnota na osobnom účte, je možné tieto peniaze použiť na platenie poistného, ktoré si dočasne zo svojho príjmu nedokážeme platiť. Je to možné do doby, pokiaľ sa nevyčerpá hodnota osobného konta. „Svojím klientom radím, ak sa zmenila ich finančná situácia, skôr prehodnotiť podmienky poistenia, ako ju úplne zrušiť. Lebo je lepšie mať aspoň minimálne zabezpečenia, ako nemať žiadne,“ vysvetľuje Marek Andrejčák. Nepredvídateľné okolnosti môžu plne znížiť príjmy rodiny a nemyslieť na túto alternatívu je dnes hazardom.

Zrušenie poistnej zmluvy len písomne

Ak skutočne neexistuje iná možnosť a klient trvá na vypovedaní poistnej zmluvy musí tak urobiť 6 týždňov pred výročím zmluvy. „Najmenej stratové je zrušenie poistky vtedy, keď výška osobného konta presiahla hranicu zaplateného poistného v kapitálovej zložke,“ vysvetľuje odborník zo spoločnosti Salve Finance. Poistná zmluva sa dá zrušiť len písomne. Neplatenie poistky situáciu nerieši. Poisťovňa neplatičom zasiela upomienky a až po niekoľkonásobnom upozornení poistku zruší. „Do doby zrušenia poistnej zmluvy je poisťovňa povinná chrániť a poskytovať poistné plnenia pri poistných udalostiach,“ upozorňuje Marek Andrejčák . Preto je potrebné doplatiť dlžné poistné až do termínu zrušenie poistenia.

Financie pod kontrolou

Finančné zabezpečenie seba a svojej rodiny patrí medzi základné priority. Marek Andrejčák pokračuje: „Napriek záujmu ľudí, mať pod kontrolou svoje financie, stále veľa Slovákov rieši otázku financií intuitívne. “ Bez finančného plánu a pravidelnej kontroly sa nedá mať financie pod kontrolou. Na mieste môže byť aj otázky získavania druhého príjmu. „Určite každému odporúčam hľadať možnosti a príležitosti ako si vytvoriť viac zdrojov príjmov,“ na záver dodáva Marek Andrejčák zo spoločnosti Salve Finance. Doba je náročná a neistá. Preto je nutné, vytvoriť si viacero plánov na získanie príjmov do rodiny. Jednoducho, mať plán B,C, ak by zlyhal plán A.

O spoločnosti
Salve Finance, a.s. je jednou z najväčších slovenských nezávislých spoločností poskytujúca sprostredkovanie finančných produktov a služieb. Salve Finance je špecialista na finančné zabezpečenie detí a rodiny, zabezpečenie dôchodku, bezpečné a výhodné vytváranie a zhodnocovanie úspor, zabezpečenie a skvalitnenie bývania a ochranu majetku pred rôznymi rizikami. Viac informácií na www.salvefinance.sk

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.