Odstraňovanie čiernych stavieb bude povinné, hrozia dražbami

BRATISLAVA 18. júla (WEBNOVINY) – Návrh nového stavebného zákona, ktorý vo štvrtok predstavilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, umožňuje predchádzať vzniku nepovolených, teda čiernych stavieb.

Zároveň vytvára predpoklady na ich povinné odstraňovanie. V prípade ak stavebník takúto stavbu neodstráni v určenom termíne, dopustí sa trestného činu. Sprísnia sa tiež sankcie za nepovolenú stavebnú činnosť. Dodatočné povoľovanie čiernych stavieb má trvať len rok od účinnosti zákona.

Ministerstvo zároveň začalo širokú verejnú diskusiu k návrhu stavebného zákona, ktorá bude trvať do 15. septembra. Potom chce návrh zákona predložiť na rokovanie vlády s tým, že nadobudnúť účinnosť by mal 1. júla 2014.

Dodatočné povolenia zatrhnú

Súčasný stavebný zákon má takmer 37 rokov a súčasným podmienkam už nevyhovuje.

Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby František Palko na tlačovej besede označil skoncovanie s čiernymi stavbami za veľmi dôležitý predpoklad územného poriadku.

„Po prijatí nového zákona čierne stavby zmiznú z povrchu zemského, pokiaľ ide o Slovensko. Končíme s inštitútom dodatočného povolenia. Podľa novej úpravy ten, kto neuposlúchne, aby zbúral čiernu stavbu, dopúšťa sa trestného činu,“ povedal Palko s tým, že v prípade odsúdenia to bude môcť znamenať aj stratu slobody.

Stavebné úrady podľa nového zákona budú mať v prípade zistenia čiernej stavby povinnosť vydať rozhodnutie o zastavení pokračovania vo výstavbe.

Plánujú dražby

Dodávatelia plynu, elektriny a vody budú zároveň povinné odpojiť čiernu stavbu od ich dodávok.

„Stavebný úrad potom zhotoviteľovi nariadi zbúranie stavby. V prípade, že zhotoviteľ i napriek tomu tak nebude konať, v prípade ak ide o právnickú osobu, bude môcť aj stratiť živnostenské oprávnenie, resp. oprávnenie podnikať,“ upozornil Palko.

Odstránenie nepovolenej stavby bude znášať stavebník alebo zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak ani tak nebude čierna stavba odstránená, môže sa uskutočniť jej dražba, pričom nový vlastník bude musieť stavbu odstrániť. Dražba má byť posledný nástroj, ako čiernu stavbu zlikvidovať.

„S vynútiteľnosťou práva v tejto oblasti to myslíme smrteľne vážne, aj v prípade stavieb, ktoré podľa zistení už v súčasnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona možno označiť ako čierne stavby,“ dodal Palko. Aj ich sa má týkať spomínaný režim až po odstránenie a dražbu nepovolenej stavby.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...