OECD zlepšila Poľsku výhľad hospodárskeho rastu

VARŠAVA 28. marca (WEBNOVINY) – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) predpovedá na tento rok Poľsku vyšší hospodársky rast, než pôvodne očakávala..

Poľská ekonomika by sa mala v tomto roku zväčšiť o 3 %, kým skoršia prognóza počítala s rastom na úrovni 2,5 %.

Organizácia so sídlom v Paríži ďalej v stredu vyzvala poľskú vládu, aby pokračovala v ozdravovaní verejných financií. Vláda by podľa OECD mala byť v roku 2012 schopná znížiť rozpočtový deficit na plánovanú úroveň.

„Fiškálna konsolidácia je najlepší spôsob ako obmedziť zraniteľnosť ekonomiky,“ uviedla OECD. „Zníženie deficitu obmedzí tlaky na zvyšovanie cien, udrží pod kontrolou vonkajší dlh a posilní fiškálnu dôveryhodnosť,“ tvrdí organizácia v rámci výročnej správy o poľskej ekonomike.

Deficit poľských verejných financií dosiahol minulý rok podľa odhadov 5,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. Vláda vo Varšave sa zaviazala, že v tomto roku ho stlačí na úroveň 3 % HDP požadovanú Európskou úniou.

OECD tvrdí, že pokiaľ vláda pristúpi k ďalším opatreniam vrátane reformy dôchodkového zabezpečenia farmárov, môže rozpočtový schodok v roku 2013 klesnúť pod 2 % HDP. Oficiálny vládny cieľ počíta v budúcom roku so stlačením deficitu na 2,5 % HDP.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...