OLAF vyšetril čerpania eurofondov, pokuty boli vysoké

BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) – Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v minulom roku riešil 463 prípadov podvodov týkajúcich sa čerpania prostriedkov Európskej únie v jej členských krajinách. Na základe výsledkov vyšetrovaní prijímatelia museli vrátiť do rozpočtu únie 691,4 mil. eur. Vzhľadom na reorganizáciu a nové vyšetrovacie postupy išlo o výnimočne vysokú sumu.

Najviac európskych zdrojov sa vrátilo v štrukturálnych fondoch, a to 524,7 mil. eur, v colnej oblasti 113,7 mil. eur a v poľnohospodárstve 34 mil. eur.

Na základe odporúčaní OLAF-u a následných právnych krokov v členských štátoch boli odsúdení podvodníci spolu na 511 rokov väzenia a boli uložené finančné pokuty v celkovej výške 155 mil. eur.

Boj proti podvodníkom chce OLAF zintenzívniť

„Vďaka našim vyšetrovaniam bola vrátená daňovým poplatníkom značná suma peňazí a veľa páchateľov bolo postavených pred národný súd za zločiny voči rozpočtu Európskej únie. V tejto finančnej klíme má boj proti podvodom a korupcii veľký význam a mal by byť prioritou vo všetkých členských štátoch,“ vyhlásil generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler.

OLAF chce podľa neho upevniť tento boj, a preto sa zameria na zvýšenie efektívnosti a výsledkov svojich vyšetrovaní, ako aj na posilnenie spolupráce s jeho partnermi v rámci Európskej únie aj mimo nej. Výročná správa OLAF-u obsahuje detailný prehľad postupov používaných pri administratívnych vyšetrovaniach, ako aj konkrétne prípadové štúdie z rôznych sektorov rozpočtu EÚ. Ide napríklad o pašovanie biodieselu, podvodný tender zo štrukturálnych fondov či korupciu úradníka EÚ.

OLAF otvoril 178 nových prípadov, v 80 % z nich sa následne začalo administratívne vyšetrovanie. Úrad počas vlaňajška uzavrel celkom 208 vyšetrovaní a prípadov koordinácie. Zo 463 vyšetrovaní a prípadov koordinácie, ktorými sa úrad zaoberal, sa 122 týkalo zamestnancov inštitúcií EÚ, 89 poľnohospodárskeho sektora, 67 oblasti vonkajšej pomoci a 64 štrukturálnych fondov.

Pomer otvorených a uzavretých prípadov sa zlepšil a klesol pod číslo 1. Priemerná dĺžka vyšetrovaní sa mierne zvýšila na 29,1 mesiaca. Uvedené čísla sa dajú vysvetliť relatívne vysokým počtom prípadov ukončených počas roka. V minulom roku sa OLAF sústreďoval vo veľkej miere aj na boj proti pašovaniu cigariet pozdĺž východnej hranice Európskej únie.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...