OneCockpit pomáha predchádzať výpadkom sieťových služieb

15.10.2013

BRATISLAVA 15. októbra (WBN/PR) – Spoločnosť NextiraOne, popredný európsky expert v oblasti poskytovania IT komunikačných služieb uvádza na medzinárodný európsky IT trh svoju novú vlajkovú loď pre oblasť servisných služieb – službu OneCockpit. Už dnes dostupná služba OneCockpit je revolučnou kombináciou sieťového monitoringu a správy sieťových služieb, ktorá výrazne mení spôsob, akým môžu vedúci IT pracovníci a IT oddelenia zodpovedné za prevádzku, monitorovať a riadiť podnikovú sieťovú IT infraštruktúru a výrazne zvýšiť efektivitu jej prevádzky.

Súčasťou OneCockpit je prehľadné, výkonné a vždy dostupné informačné grafické rozhranie, ktoré umožňuje zákazníkovi spoločnosti NextiraOne v prehľadnej forme kontrolovať dostupnosť a aktuálny stav sieťových komponentov a aplikácií nachádzajúcich sa v podnikovej IT infraštruktúre. OneCockpit je výkonné „end-to-end“ riešenie pre monitoring a správu IT infraštruktúry a je integrálnou súčasťou komplexného portfólia servisných služieb spoločnosti NextiraOne.

Služba je založená na novej generácii monitorovacích aplikácií a nástrojov, ktoré sa zobrazujú v jednotnom grafickom informačnom rozhraní a zahŕňa všetky kľúčové technológie a výrobcov. Prístup k službe je dostupný z akéhokoľvek zariadenia, vrátane mobilných zariadení ako sú tablety a smart telefóny. OneCockpit poskytuje kombináciu všeobecných real-time monitorovacích informácií o dostupnosti a výkonnosti podnikovej IT infraštruktúry reprezentujúcich kľúčové parametre z pohľadu zabezpečenia kontinuity podnikového biznisu. Toto umožňuje organizáciám riadiť svoje podnikové komunikačné IT prostredie efektívnejšie, minimalizovať biznis riziká naviazané na prevádzku komunikačnej infraštruktúry a efektívnejšie plánovať a realizovať zmeny v podnikových IT sieťach.

Shaun Ledgerwood, Vice President Business Development & Services v NextiraOne, povedal: “OneCockpit je pre našich zákazníkov vysoko efektívnou platformou, ktorá zabezpečí rýchlu detekciu sieťových a aplikačných incidentov, veľmi často ešte predtým, ako by to malo mať dopad na koncového užívateľa. Toto zabezpečí stabilnejšiu komunikačnú IT infraštruktúru pre organizácie prostredníctvom nepretržitého 24/7 monitorovania kľúčových ukazovateľov stavu komunikačnej infraštruktúry, založených na kontinuálnych real-time informáciách. Výsledkom je redukcia biznis rizík prostredníctvom zlepšenia systémovej dostupnosti“.

Služba OneCockpit bola vyvinutá spoločnosťou NextiraOne. Experti z NextiraOne venovali dva roky intenzívneho vývoja, opierajúc sa o najmodernejšie softvérové štandardy z oblasti sieťového monitoringu, ako sú ServisPilot a HP. Vývojový tím dokázal skoncentrovať svoje úsilie na vývoj zákaznícky orientovaného riešenia, v ktorom sú obsiahnuté naše dlhoročné skúsenosti s poskytovaním zákazníckej podpory, servisu a monitoringu komunikačných infraštruktúr našich zákazníkov z celej Európy.

“OneCockpit je viac ako len jednoduché uvedenie nového riešenia – je to ponuka globálne a nadnárodne orientovaného riešenia, ktoré prináša integráciu našich servisných biznis aktivít, zjednocuje procesy, servisné tímy, ľudí, dokumentáciu a infraštruktúru,” dodal Shaun Ledgerwood. “OneCockpit dopĺňa a rozširuje ponuku našich služieb Managed Services – prichádza nová éra poskytovania servisných a monitorovacích služieb od spoločnosti NextiraOne, vybudovaná na základe našej dlhoročnej vedúcej pozícii ako popredného experta vo všetkých aspektoch poskytovania servisných a monitorovacích služieb.”

O spoločnosti NextiraOne:
NextiraOne je popredná medzinárodná spoločnosť, ktorá na európskom trhu poskytuje služby spojené s návrhom, implementáciou a servisnými službami pre podnikové komunikačné služby a riešenia pre zákazníkov z privátneho, ako aj z verejného sektora. Vďaka odborným skúsenostiam z oblasti najmodernejších komunikačných technológií, zahrňujúce dátové centrá, kontaktné centrá, unified communications, služby bezpečnosti, služby podnikovej sieťovej IT infraštruktúry a služieb managed services, NextiraOne napomáha svojim zákazníkom efektívne riadiť náklady súvisiace s prevádzkou ich informačných a komunikačných systémov.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Paríži. NextiraOne má svoje priame zastúpenie v 16 krajinách, zamestnáva viac ako 3,800 zamestnancov v Európe a v USA, vrátane 2,100 kvalifikovaných servisných expertov.

Viac informácií získate na: http://www.nextiraone.eu

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.