Opoziční poslanci chcú upraviť centrálne obstarávanie

BRATISLAVA 4. júna (WEBNOVINY) – Subjekty, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania cez tzv. centrálnu obstarávaciu organizáciu, by mali mať povinnosť zverejňovať objednávky na svojich webových stránkach, prípadne zmluvy takto uzavreté v Centrálnom registri zmlúv.

Malo by sa tak dosiahnuť, že žiadny z týchto subjektov sa nebude môcť schovať za centrálnu obstarávaciu organizáciu.

Túto zmenu v zákone o verejnom obstarávaní navrhujú prijať na terajšej schôdzi Národnej rady SR v prvom čítaní poslanci Martin Chren, Juraj Miškov, Jozef Kollár a Daniel Krajcer z Liberálnej dohody. Ak parlament návrh schváli, účinnosť by mal nadobudnúť 1. augusta.

„Aj keď centrálna obstarávacia organizácia uzavrie rámcovú zmluvu s viacerými uchádzačmi a následne si verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ objedná u centrálnej obstarávacej organizácie obstaranie tovaru alebo služby, bude zverejnená nielen rámcová zmluva a nielen zmluva, ktorou si verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ objednal zabezpečenie verejného obstarávania u centrálnej obstarávacej organizácie,“ uvádza dôvodová správa k návrhu opozičných poslancov.

Zverejnené by mali byť aj všetky ďalšie úkony, ako objednávky, zmluvy a faktúry, ktoré budú vykonané v spojitosti s obstaraním konkrétneho tovaru alebo služby. Takto by sa mal dosiahnuť prehľad o tom, koľko tovarov alebo služieb, v akých množstvách, aký druh a za aké ceny sa v skutočnosti cez centrálnu obstarávaciu organizáciu v skutočnosti čerpalo.

Keďže už existuje osobitná úprava zverejňovania objednávok, faktúr, ako aj zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, poslanecký návrh na zmenu zákona o verejnom obstarávaní na to detailne odkazuje.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...