Oprava zosuvu za Novoveskou Hutou výde na vyše 3 milióny eur

4.4.2012

BRATISLAVA 4. apríla (WEBNOVINY) – Správa ciest Košického samosprávneho kraja dá odstrániť škody, ktoré spôsobila povodeň pri zosuve na ceste druhej triedy za obcou Novoveská Huta pri Spišskej Novej Vsi.

Odhadované náklady stavebných prác, naplánovaných na štyri mesiace po uzavretí zmluvy s budúcim dodávateľom, predstavujú 2,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z podmienok verejnej súťaže vyhlásenej košickými krajskými cestármi v stredu vo Vestníku verejného obstarávania.

Súčasťou tendra je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby. Regionálnu cestu pri Novoveskej Hute v rámci krajskej organizácie spravuje stredisko v Spišskej Novej Vsi. Obnova poškodenej cesty bude financovaná z rozpočtu Košického kraja. Otváranie ponúk je plánované 10. mája, lehota na predkladanie ponúk je 9. mája, pričom súťažné podklady je možné získať do 25. apríla.

Uchádzači môžu požiadať o vysvetlenie podmienok účasti v tendri alebo súťažných podkladov do 27. apríla.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja bola zriadená 1. januára 2004 rozhodnutím krajského zastupiteľstva ako rozpočtová organizácia na zabezpečenie správy a údržby ciest druhej a tretej triedy.

Po zmene spôsobu financovania a právnej formy pôsobí ako príspevková organizácia od začiatku roka 2011. Organizácia udržiava 1 955 kilometrov ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve kraja a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest vykonáva aj údržbu na 265 kilometroch ciest prvej triedy vo vlastníctve štátu.