Opravné daňové priznanie môžu daňovníci podať do 2. apríla

BRATISLAVA 29. marca (WEBNOVINY) – Daňovníci, ktorí už podali daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok a zistia, že v ňom uviedli nesprávny alebo chybný údaj, môžu ešte do 2. apríla podať opravné daňové priznanie.

Daňovník by však nemal zabudnúť označiť v tlačive, že ide o opravné daňové priznanie. „V tomto prípade sa na predchádzajúce daňové priznanie neprihliada,“ konštatuje Finančné riaditeľstvo SR.

Daňovníkom vychádza v posledných dňoch mesiaca v ústrety finančná správa ako aj Slovenská pošta. Obe inštitúcie predlžujú svoje úradne hodiny. Daňové úrady a ich organizačné zložky budú daňovníkom 29. a 30. marca k dispozícii do 18:00 hod. a v posledný deň na podanie priznaní, 2. apríla, budú otváracie hodiny v rámci daňovej správy predĺžené až do 19:00 hod.

Slovenská pošta predĺži 2. apríla otváracie hodiny pre verejnosť na 101 poštách v rámci Slovenska a podľa skúseností z minulých rokov budú nadštandardne otvorené pošty väčšinou v okresných a krajských mestách.
Konečný termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za predchádzajúci rok pripadá v tomto roku na 2. apríl.

Fyzické, ako aj právnické osoby si pritom môžu túto lehotu ešte predĺžiť. Stačí ak podajú príslušnému daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania oznámenie a môžu si stanovenú lehotu predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace. Výnimkou sú daňovníci v konkurze, ktorým môže správca dane predĺžiť lehotu na základe žiadosti.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...