Orange patrí medzi najlepšie značky na našom trhu

BRATISLAVA 26. februára (WBN/PR) – Spoločnosť Orange Slovensko získala významné ocenenie Superbrands Award 2013. Firmy ocenené odborníkmi Superbrands Slovakia a slovenskými spotrebiteľmi patria na našom trhu medzi značky s najlepším imidžom, vyznačujú sa silou, lojalitou a rešpektovaním základných hodnôt.

Ocenenie Superbrands udeľuje jedna z najvýznamnejších nezávislých autorít v oblasti brandingu pravidelne tým najlepším značkám v krajinách po celom svete, vrátane Slovenska. V každej krajine je zostavená dobrovoľná nezávislá porota odborníkov – Brand Council – ktorá hodnotí domáce i nadnárodné značky z hľadiska ich postavenia a významu na domácom trhu. Superbrands v každej krajine vyzdvihuje najlepšie značky výhradne na základe odborných kritérií a je dôkazom pozitívnej spätnej väzby na značku.

„Oficiálne zaradenie medzi najlepšie značky na našom trhu je pre nás veľkou cťou a skutočným ocenením toho, o čo sa dlhodobo snažíme. Je pre nás veľmi dôležité, aby bol Orange pre svojich zákazníkov nielen tým, kto im poskytuje špičkové služby, ale aby im dával aj pocit, že je to živá značka, ktorá má srdce, je im blízka a uznáva rovnaké hodnoty ako oni,“ približuje význam ocenenia Andrea Cocherová, riaditeľka úseku komunikácie a značky Orangeu.

Medzinárodný program Superbrands bol založený vo Veľkej Británii v roku 1995. Dnes je svetovo najvýznamnejším systémom hodnotenia a oceňovania značiek a funguje už v 88 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...