OTP Banka získala už tretíkrát cenu Deutsche Bank AG

BRATISLAVA 9. júla (WBN/PR) – Aj v tomto roku bola OTP Banka Slovensko, a.s. v júni 2012 ocenená cenou Deutsche Bank AG „2011 EUR STP Excellence Award“. Táto cena sa udeľuje každoročne bankám za výnimočnú kvalitu platobných správ v cezhraničnom platobnom styku. V roku 2011 OTP Banka Slovensko, a.s. dosiahla 99,1% úspešnosť a bezchybnosť platobných SWIFT-ových správ ku klientskym platbám.

„Sme veľmi radi, že sme cenu a uznanie pre našu banku dostali už tretíkrát – za roky 2008, 2010 aj 2011. Udelenie ceny potvrdzuje výnimočnú dlhodobú kvalitu poskytovaných služieb pre našich klientov v oblasti cezhraničných platieb a korešpondenčného bankovníctva. Cena pre nás znamená ocenenie kvalitnej a dôslednej práce a zároveň nás ďalej motivuje dodržiavať vysoko nastavené štandardy v cezhraničnom platobnom styku.“ hovorí Katarína Polavková, vedúca samostatného oddelenia platobného styku a prevádzky SWIFT.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...