Pacienti by sa k lacnejším liekom mohli dostať skôr

BRATISLAVA 6. februára (WEBNOVINY) – Pacienti v krajinách Európskej únie by sa mali rýchlejšie dostať k lacnejším generickým liekom.

Predpokladá to navrhovaná smernica, ktorú v stredu schválil Európsky parlament. Podľa nej by zodpovedné orgány mali dostať kratšie lehoty na určovanie cien a úhrad za lieky.

„Je neprijateľné, aby prieťahy v oblasti stanovovania cien a úhrad za lieky prekračovali 700 dní. Som presvedčená, že férové postupy na našom farmaceutickom trhu by prospeli pacientom aj národným systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedla spravodajkyňa navrhovanej smernice, poslankyňa Antonyia Parvanova (ALDE, BG), ktorá bude viesť rokovania o nových pravidlách s ministrami členských štátov.

Lehota na stanovenie cien a úhrad za generické lieky by nemala po novom presiahnuť 60 dní, v prípade nových liekov 180 dní. Podľa údajov Európskej komisie sú generické lieky o 40% lacnejšie ako originálne, ktoré sú na trhu minimálne dva roky.

Zodpovedné orgány v členských štátoch by mali na základe návrhu zároveň zaistiť transparentnosť rozhodovacích postupov zverejňovaním zoznamov svojich členov a odborníkov spolu s ich vyhláseniami o záujmoch. Minimálne raz do roka sa má zverejňovať aj úplný zoznam liekov, ktoré spadajú do systému verejného zdravotného poistenia a ktorých ceny boli stanovené počas daného obdobia.

Podľa europoslanca Miroslava Mikolášika (EPP,SK) je dôležité zabrániť prieťahom v rozhodovaní o cenách liekov, avšak väčšina členských štátov má voči tomuto návrhu výhrady pre neprimerané finančné a administratívne zaťaženie zdravotníckych systémov, čo si bude vyžadovať ešte ďalšie rokovania. Jeho kolegyňa europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SK) zase prízvukuje, že by bolo vhodné ustanoviť pre príslušné vnútroštátne orgány minimálne procedurálne požiadavky, ktoré zabezpečia čo najväčšiu transparentnosť a právnu istotu.

„Pri povoľovaní a registrácii, kategorizácii, stanovovaní cien liekov, výšky úhrad zo zdravotného poistenia, či stanovovaní výšky doplatku pacientom dochádza k mnohým neprehľadným subjektívnym rozhodnutiam, vytvárajúcim priestor pre korupčné rozhodovanie. Únia by chcela tento proces stransparentniť,“ dodal europoslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

Nedostatky v liekovej politike má podľa poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej (EPP, SK) i Slovensko, čo sa ukázalo na diskusii o registrácií potratových tabletiek. „Štátne orgány musia občanov včas a pravdivo informovať o tom, čo robia, ale tiež zverejňovať prípadný konflikt záujmov u tých, ktorí o liekoch rozhodujú. Väčšia transparentnosť je naozaj potrebná,“ zakončila Záborská.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...