Pacientov čakajú zmeny, vracajú sa výmenné lístky

5.2.2013

BRATISLAVA 5. februára (WEBNOVINY) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) bude môcť po novom kontrolovať nemocnice, medziiným aj dodržiavanie personálnych normatívov v nich, čo dlhodobo požadovali od rezortu sestry i lekári. Takúto kompetenciu doteraz nemalo. Umožní mu to novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú schválili poslanci NR SR.

Vykonávať dozor mohli len samosprávne kraje vďaka svojej právomoci vydávať všeobecným nemocniciam povolenia. O túto kompetenciu mali vyššie územné celky (VÚC) podľa pôvodného návrhu MZ prísť.

Rezort ju chcel preniesť na seba, aby tak mohol kontrolovať zdravotnícke zariadenia vrátane fakultných a univerzitných nemocníc, ktorých je zriaďovateľom. MZ nakoniec pristúpilo na kompromis, ktorý predložil poslanec za Smer-SD a zároveň žilinský župan Juraj Blanár.

Úprava legislatívy tak ponecháva samosprávnym krajom kompetenciu vydávať povolenia pre nemocnice, zároveň však priznáva právo kontrolovať zdravotnícke zariadenia okrem VÚC i ministerstvu.

Vracajú sa aj výmenné lístky

Nemocníc sa týka aj ďalšia zo zmien. Po novom bude môcť vedenie nemocnice zmeniť pracovný režim svojim zamestnancom.

Okrem jednozmennej prevádzky, ktorá funguje v súčasnosti, môže rozhodnúť aj o zavedení dvoj či trojzmennej služby. Cieľom je zabezpečiť nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Zmenu pracovného režimu pritom nemusí riaditeľ nemocnice so zástupcami odborov dohodnúť, stačí, keď to s nimi prerokuje. To sa však nepáči lekárskym odborárom, podľa ktorých tak vedenie dostáva príliš veľkú právomoc pri nakladaní s pracovným časom.

Novelizovaná legislatíva opätovne zavádza výmenné lístky. Pacient tak bude môcť navštíviť lekára špecialistu len na odporúčanie svojho všeobecného lekára. Povinnosť výmenných lístkov sa nebude vzťahovať na návštevu psychiatra, kožného a zubného lekára, gynekológa a očného lekára, ak si pacient príde dať predpísať okuliare. Odporúčanie všeobecného lekára smerom k špecialistovi sa nebude vyžadovať ani do 24 hodín od vzniku úrazu či náhleho zhoršenia zdravotného stavu.

Opätovné zavedenie lístkov vítajú súkromní lekári. Nesúhlasia však s tým, aby pacient s akútnym stavom bol od povinnosti výmenného lístku oslobodený len počas jedného dňa. Žiadny časový limit v takýchto prípadoch by podľa nich existovať nemal a návšteva špecialistu bez odporúčania všeobecného lekára by mala byť automatická.

Zmenia sa preventívne prehliadky

Za účelom efektívneho vynakladania finančných prostriedkov sa do zákona doplnila povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti používať lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré obstará zdravotná poisťovňa.

Zmena legislatívy sa dotýka aj zdravotníckych záchranárov, ktorí by mohli mať po novom vlastnú komoru.

Ambulanciám záchrannej zdravotnej služby zákon zase predlžuje povolenie na prevádzkovanie, ktoré sa bude vydávať na šesť rokov.

Novela zákona upravuje aj preventívne urologické a gastroenterologické prehliadky ako aj preventívne prehliadky pre deti a dorast, tak aby sa včas zachytil potenciálny vznik kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sa vyskytujú v čoraz nižšom veku. Poslanci nakoniec neodobrili lekármi kritizovanú úpravu zmluvných vzťahov medzi všeobecnými lekármi a zdravotnými poisťovňami.

V platnosti tak i naďalej zostáva povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu so všeobecným lekárom, ak má vo svojej evidencii aspoň jedného jej klienta. Rovnaká povinnosť ostáva i samotným lekárom, a to ak aspoň jeden z ich pacientov patrí pod konkrétnu zdravotnú poisťovňu, musia s ňou mať zmluvný vzťah.

Novelu zákona musí ešte podpísať prezident SR. Účinná by mala byť od apríla tohto roka.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.