Pandemická vakcína sa v Malackách vyrábať nebude

17.10.2012

BRATISLAVA 17. októbra (WEBNOVINY) – O prevádzku pavilónu na výrobu pandemickej vakcíny v Malackách nie je záujem.

Rokovania Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR), ministerstva zdravotníctva (MZ), ako aj ďalších organizácií s oslovenými farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sú etablované na slovenskom trhu, boli neúspešné. Vláda preto v stredu na svojom rokovaní zrušila tento investičný zámer v spomínanej lokalite.

Sebestačnosť Slovenska pri výrobe vakcín na pandemickú chrípku by však nemusela byť stratená. Z materiálu MZ a SŠHR predloženého na vládu vyplýva, že v projekte by sa mohlo pokračovať v inej lokalite a za iných podmienok.

Z výrobne sklad

Záujem malo prejaviť bližšie nešpecifikované konzorcium zložené zo slovenskej a nadnárodnej spoločnosti. Využiť by sa pritom mali technologické stroje a zariadenia, ktoré mali pôvodne slúžiť v Malackách.

Nový projekt na zabezpečenie Slovenskej republiky na pandémiu chrípky výrobou pandemickej vakcíny na jej území vypracuje a predloží na rokovanie kabinetu ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská do konca januára budúceho roka.

Z rozostavenej výrobnej haly v Malackách by mal byť po novom sklad bežných farmaceutických liečiv a zdravotníckeho materiálu. Z dokumentu predloženého na vládu vyplýva, že ak by stavba bola dokončená na tento účel, náklady by dosiahli približne 1,3 milióna eur.

„Neuskutočnením montáží už vyrobených a zastavením výroby ešte neobjednaných technologických strojov a zariadení dôjde k zníženiu ceny diela oproti zmluve o približne 5,2 mil. eur, čiže pri dostavaní rozostavanej výrobnej haly v Malackách ako skladu bežných farmaceutických liečiv a zdravotníckeho materiálu sa znížia náklady o približne 3,9 mil. eur,“ konštatuje sa v materiáli.

Tento sklad by mal v budúcnosti využívať SŠHR, alebo niekto iný za tým istým účelom. V prípade prenájmu by do štátneho rozpočtu malo pribudnúť 0,3 mil. eur. Ak objekt zostane v správe SŠHR, náklady na prevádzku a mzdy troch zamestnancov by si vyžiadali približne 0,24 mil. eur ročne. Dostavba na sklad by mala byť dokončená v auguste budúceho roka.

Záujemca zutekal

Výstavba pavilónu na výrobu pandemickej vakcíny v Malackách začala koncom roka 2011. Začiatkom augusta tohto roka však vláda na návrh Správy štátnych hmotných rezerv rozhodla o pozastavení výstavby technologickej časti pavilónu.

Dôvodom mala byť skutočnosť, že nebol vybratý prevádzkovateľ, ktorý by sa podieľal na realizácií práve tejto časti pavilónu.

Pôvodne prejavili záujem o projekt Sanofi Pasteur a Imuna Pharm, a.s.. Tie však po posúdení dokumentácie a obhliadke priestorov napokon deklarovali, že nemajú záujem o spoluprácu pri výrobe pandemickej vakcíny v Malackách.

Celkovo sa podľa údajov z júna tohto roka preinvestovalo do pavilónu v Malackách 11,8 mil. eur, z toho podľa kvalifikácie auditu Ministerstva financií SR 166,2 tis. eur nehospodárne.