Parlament schválil zmeny v spotrebiteľských úveroch

24.10.2012

BRATISLAVA 24. októbra (WEBNOVINY) – Od budúceho roka klienti nebudú platiť úroky alebo poplatky, ktoré nie sú stanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo jej prílohách.

Účelom je, aby veriteľ bol oprávnený žiadať od spotrebiteľa len poplatky, s ktorých existenciou sa spotrebiteľ oboznámil v čase uzatvárania zmluvy a s ktorými sa môže kedykoľvek jednoducho oboznámiť. Vyplýva to z novely zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorú schválil parlament.

V prípade hrubého porušenia povinnosti sa bude úver považovať za bezúročný a bez poplatkov, pričom za hrubé porušenie sa považuje najmä posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez údajov o sociálno-ekonomickej situácii spotrebiteľa.

Ako sa ďalej uvádza v schválenom pozmeňujúcom návrhu Heleny Mezenskej z OĽaNO, zámerom finančného sprostredkovateľa je často presvedčiť nebonitného klienta, ktorý má problémy s kontrolou vlastných finančných tokov a hospodárením, aby pristúpil na úver, pričom tento sprostredkovateľ je motivovaný vidinou peňažnej prémie za sprostredkovanie.

Skúmanie bonity klienta je poda Kuffu dobré

Mezenská tiež presadila návrh, aby úvery do 10 tisíc eur mohli ľudia predčasne splatiť bez poplatku.

Ako v rámci rozpravy uviedol k novele Ján Hudacký z KDH, podmienky, za ktorých ľudia získavajú pôžičky, sú častokrát úžernícke, a preto pri úrokoch 20 % a viac je šanca na splatenie minimálna. Štefan Kuffa z OĽaNO uviedol, že skúmanie bonity klienta je dobrým návrhom. Veriteľ by mal byť podľa Kuffu povinný skúmať bonitu pred tým, než sa uzavrie zmluva o spotrebiteľskom úvere.

Ako doplnil, veritelia mnohokrát vedia dopredu, že klienti nebudú vedieť splácať úver, no zároveň vedia, že títo klienti sú vlastníkmi rôzneho majetku a nehnuteľností, o ktorý v prípade nesplácania môžu prísť. Minister financií Peter Kažímír považuje tento pozmeňujúci návrh za posun správnym smerom a podporil ho.

Ako ďalej vyplýva z novely zákona, klient by taktiež mal dostať možnosť ukončiť kúpno-predajnú zmluvu na základe odstúpenia od zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere.

Nové ustanovenia výpočtu miery nákladov

Ak zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere zanikla a ak spotrebiteľ uhradil peňažné prostriedky veriteľovi pred zánikom zmluvy o úvere a oznámil veriteľovi zánik zmluvy pre odstúpenie od zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, veriteľ je povinný mu tieto peňažné prostriedky vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní po doručení tohto oznámenia.

Zároveň sa doplnia nové ustanovenia týkajúce sa výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov pri úveroch bez pevne stanoveného trvania alebo opakovane plne splatných, teda aj pri tzv. revolvingových úveroch. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, spotrebiteľský úver sa považuje za vyčerpaný okamžite a v plnej výške.

Zavedenie špeciálneho režimu

Ak obdobie trvania povoleného prečerpania nie je známe, ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta na základe predpokladu, že trvanie spotrebiteľského úveru predstavuje tri mesiace. Ak sa ešte nedohodla maximálna výška spotrebiteľského úveru, za maximálnu výšku sa považuje 1 500 eur.

Súčasťou novely zákona je aj zavedenie špeciálneho režimu pre úvery poskytované vlastníkom bytov v zastúpení spoločenstva. Cieľom je zaistiť vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov vyššiu ochranu. Hoci takéto úvery vybavujú správcovia alebo spoločenstvá vlastníkov bytov, splácajú ich a aj ručia za ne vlastníci bytov a nebytových priestorov.

V drvivej väčšine ide teda podľa rezortu financií o spotrebiteľov. Malo by sa teda umožniť vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov získať bezplatne na základe žiadosti raz ročne výpis z účtu bytového domu aj bez súhlasu spoločenstva alebo správcu.