Peňaženky Slovákov budú opäť ľahšie, tentoraz pre potraviny

30.8.2012

BRATISLAVA 30. augusta (WEBNOVINY) – Potravinárska komora Slovenska (PKS) upozorňuje verejnosť, že v blízkej budúcnosti možno predpokladať zdražovanie potravín.

Dôvody zdražovania vidí komora vo výpadkoch produkcie z dôvodu nedostatku zrážok na celom svete a celkového rastu vstupných nákladov. K zložitej situácii prispeli podľa PKS aj nízke svetové zásoby obilia.

Rast cien obilnín a olejnín sa prejavil v stúpajúcich nákladoch na kŕmne zmesi. Potravinári očakávajú, že sa tento stav premietne aj do zvýšenia cien potravín živočíšneho pôvodu v obchode.

Komora zdôrazňuje, že ceny potravín sú dlhodobo neudržateľné. Inflácia na Slovensku dosiahla podľa PKS za posledných 10 rokov hodnotu 60 % a hrubé mzdy rástli až o 107 %, zatiaľ čo ceny potravín vzrástli len o 32 %.

„Ak vezmeme do úvahy rast cien ďalších vstupov, napríklad pohonných hmôt, ale i vývoj cien potravín a nápojov v okolitých členských štátoch Európskej únie, tak súčasné ceny potravín sú na Slovensku poddimenzované a patria medzi najlacnejšie v eurozóne,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencií prezident PKS Daniel Poturnay.

Tento tlak na nízke ceny bude mať podľa Poturnaya za následok len ďalšiu likvidáciu domáceho agropotravinárskeho sektora alebo používanie substitútov, čo sa odrazí v poklese kvality potravín.