Pobočka J&T Banky dosiahla zisk 7,6 mil. eur

31.10.2012

BRATISLAVA 31. októbra (WEBNOVINY) – Slovenská pobočka J&T Banky dosiahla za deväť mesiacov zisk vo výške 7,6 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to zvýšenie takmer o 4 %.

Prevádzkový zisk dosiahol 15,1 mil. eur, čo predstavuje 42,8-percentný medziročný nárast. Čisté úrokové výnosy vzrástli o 40,6 % na 25,4 mil. eur. Výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 67,5 % na 1,3 mil. eur.

„Nárast je odzrkadlením zvýšenej aktivity banky pri obchodovaní s cennými papiermi. Ide najmä o poplatky súvisiace so zmenkovými programami, ako aj s administráciou emisií korporátnych dlhopisov,“ povedal člen predstavenstva J&T Banky Andrej Zaťko.

Počet klientov vzrástol o 13 % pri náraste objemu vkladov na 642,9 mil. eur, čo predstavuje v porovnaní s koncom roka nárast o 10,2 %. Objem pohľadávok voči klientom vzrástol v porovnaní s rovnakým obdobím o 16,27 %.

Z hľadiska úverového financovania J&T Banka participovala najmä na projektoch výrobných podnikov, ako aj projektoch z oblasti nehnuteľností, energetiky a retransmisie.

J&T Banka je členom skupiny J&T. Zameriava sa na poskytovanie služieb privátneho a investičného bankovníctva. Prvý účet otvorila 6. marca 2006. Okrem J&T Banky Praha a J&T Banky Bratislava sú súčasťou skupiny aj J&T Bank Moskva a od roku 2008 aj J&T Bank & Trust Barbados.