Počet nezamestnaných Slovákov za vlaňajšok klesol

6.3.2012

BRATISLAVA 6. marca (WEBNOVINY) – Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v minulom roku medziročne znížila o 0,9 percentuálneho bodu na 13,5 %.

Oproti roku 2010 išlo o pokles počtu nezamestnaných o 21,1 tisíca na 367,9 tis. osôb. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ).

V samotnom štvrtom kvartáli vlaňajška však priemerný počet nezamestnaných osôb medziročne vzrástol o 4,5 tisíca na 381,8 tisíc osôb. Miera nezamestnanosti sa tak vo štvrtom štvrťroku 2011 medziročne zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 14 %.

Nezamestnanosť žien vzrástla

U žien nezamestnanosť v októbri až decembri minulého roka vzrástla o 0,3 bodu na 14,3 % a u mužov klesla o 0,1 bodu na 13,7 %. „V štvrtom štvrťroku 2011 oproti tretiemu štvrťroku 2011 vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť o 19,2 tis. osôb na 383,8 tis. osôb,“ informoval ŠÚ.

Zvýšenie celkovej nezamestnanosti sa prejavilo v absolútnom raste počtu dlhodobo nezamestnaných osôb, teda ľudí bez práce dlhšie ako jeden rok, na 242,5 tis. osôb. Podiel týchto osôb na celkovej nezamestnanosti sa však znížil o 0,5 percentuálneho bodu na 63,5 %.

Krátkodobo nezamestnaných bolo viac

Vzrástol aj počet krátkodobo nezamestnaných osôb na 139,3 tis. osôb. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac nezamestnaných osôb naposledy pracovalo v priemysle, a to 92,3 tisíc.

Zároveň v tomto odvetví bol zaznamenaný aj najvyšší úbytok počtu nezamestnaných o 13,5 tis. osôb. Najvyšší prírastok nezamestnaných bol v odvetviach obchod a stavebníctvo.

Najvyšší počet nezamestnaných bol v Košickom (75,2 tis.) a Prešovskom kraji (69 tis.). Absolútne najviac vzrástla nezamestnanosť v Košickom kraji (o 8,9 tis.). Počet nezamestnaných osôb klesol v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Najvyššia regionálna miera nezamestnanosti (20,1 %) bola v Košickom kraji. Miera nezamestnanosti sa zvýšila v štyroch krajoch, najviac v Košickom kraji, o 1,6 percentuálneho bodu.

Zamestnanosť na Slovensku vlani vzrástla o 1,5 %

Zamestnanosť na Slovensku v minulom roku oproti roku 2010 vzrástla o 1,5 %. Počet zamestnaných ľudí sa medziročne zvýšil o 33,9 tisíca na 2,35 mil. osôb. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ).

V samotnom štvrtom kvartáli vlaňajška však medziročný nárast zamestnanosti dosiahol najnižšie tempo rastu za rok 2011. Počet pracujúcich ľudí sa v poslednom štvrťroku minulého roka oproti štvrtému kvartálu 2010 zvýšil o 0,5 %, resp. o 12,1 tisíc ľudí na 2 351,5 tis. osôb. V prvom až treťom štvrťroku minulého roka pritom išlo o medziročný rast zamestnanosti v rozmedzí od 1,3 % po 2,1 %. „Po sezónnom očistení oproti tretiemu štvrťroku 2011 zamestnanosť klesla o 11,2 tisíca na 2 339,8 tis. osôb,“ informoval ŠÚ.

Zvýšenie počtu pracujúcich ovplyvnil hlavne medziročný rast počtu zamestnancov o deväťtisíc, resp. o 0,5 % na 1977 tisíca. Počet podnikateľov podľa ŠÚ vzrástol o 4,6 tisíca na 373,3 tisíc v dôsledku rastu počtu podnikateľov bez zamestnancov o 13,2 tisíca na 294,3 tisíc. Počet podnikateľov so zamestnancami klesol o 8,7 tisíca na 78,9 tisíc. Počet živnostníkov, ktorých práca mala formu závislej práce zamestnanca, sa medziročne zvýšil o 11,6 tis. na 105,3 tis. osôb.

Najvyšší prírastok v zamestnanosti dosiahol priemysel

Najvyšší absolútny medziročný prírastok v zamestnanosti dosiahol priemysel, keď išlo o nárast o 40 tisíc zamestnaných ľudí. Prispel k tomu najmä rast v priemyselnej výrobe o 41,8 tis. osôb. V ostatných priemyselných odvetviach sa počet pracujúcich znížil. Najvýraznejšie klesol počet pracujúcich v stavebníctve o 25 tis. a v ubytovacích a stravovacích službách o 9,2 tis. osôb. Miera zamestnanosti vo vekovej skupine 20 – 64 ročných sa v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2010 nezmenila a zostala na úrovni 65,1 %. Miera zamestnanosti mužov vzrástla o 0,5 percentuálneho bodu na 72,8 % a žien klesla o 0,6 bodu na 57,4 %.

Podiel jednotlivých krajov na celkovej zamestnanosti bol v rozpätí od 11,3 % (Trnavský kraj) do 14,2 % (Bratislavský kraj). Počet pracujúcich osôb sa medziročne zvýšil v troch krajoch. Absolútne najviac vzrástol v Bratislavskom o 11,9 tis. osôb. Klesol rovnako v troch krajoch, najviac v Trnavskom kraji o 7,4 tis. osôb. Miera zamestnanosti vo vekovej skupine 20 – 64 ročných bola medziročne vyššia v štyroch krajoch. Najviac sa zvýšila v Bratislavskom kraji o 1,9 percentuálneho bodu.

V zahraničí pracuje menej Slovákov

Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka sa vo 4. štvrťroku 2011 medziročne znížil o 10,1 tis. osôb na 114,6 tis. osôb. Najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského (33,4 tis.) a Nitrianskeho kraja (19,8 tis.). Z európskych krajín pracovali slovenskí občania najmä v Českej republike (37,8 %) a v Rakúsku (21,6 %).

Medzi krátkodobými migrantmi prevládali pracujúci v priemyselných odvetviach (29,9 %) a v stavebníctve (26,8 %). V priemere za rok 2011 sa počet pracujúcich v zahraničí do 1 roka medziročne znížil o 10,2 tis. osôb na 116,5 tis. osôb.

Priemerný počet voľných pracovných miest sa v jednotlivých štvrťrokoch postupne znižoval. Najnižšiu úroveň dosiahol vo 4. štvrťroku 2011 (13 459 miest). V porovnaní so 4. štvrťrokom 2010 klesol o 3,1 % (o 436 miest). Absolútne najviac v obchode (o 861 miest).

Výraznejší úbytok bol aj v stavebníctve, doprave a skladovaní, priemyselnej výrobe, dodávke vody a v pôdohospodárstve. Najvýraznejší medziročný prírastok počtu voľných miest bol vo verejnej správe, obrane a sociálnom zabezpečení (o 431 miest). V roku 2011 sa v porovnaní s rokom 2010 počet voľných pracovných miest zvýšil o 741 na 14 165 miest.