Počet osobných bankrotov na Slovensku rapídne vzrástol

BRATISLAVA 22. júla (WEBNOVINY) – V druhom štvrťroku 2013 bolo na Slovensku vyhlásených 84 osobných bankrotov.

V porovnaní s druhým štvrťrokom 2012, keď bolo vyhlásených 58 osobných bankrotov, to je takmer 50-percentný nárast. Vyplýva to zo štatistík, ktoré zverejnila spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (SCB).

Počet osobných bankrotov však neprekonal kvartálnu rekordnú hranicu z prvého štvrťroka 2013, keď bolo vyhlásených 90 osobných bankrotov. V júni bolo podľa SCB vyhlásených až 34 osobných bankrotov, čím bol prekonaný ich rekordný počet z januára 2013, keď bolo zaznamenaných 31 bankrotov. Celkový počet 174 osobných bankrotov za prvý polrok 2013 je tak podľa SCB najvyšším polročným počtom vyhlásených osobných bankrotov od roku 2006.

V predchádzajúcich obdobiach bol počet osobných bankrotov výrazne najvyšší v Banskobystrickom kraji. V druhom štvrťroku 2013 sa podľa štatistík k 17 osobným bankrotom v Banskobystrickom kraji priblížil Bratislavský kraj so 16 osobnými bankrotmi. Obidva kraje sa tak spolu na celkovom počte podieľali takmer 40 %. Nižší počet osobných bankrotov bol podľa SCB vyhlásený v Nitrianskom a Prešovskom kraji, keď oba kraje zaznamenali po 12 bankrotov. Najnižší počet osobných bankrotov bol vyhlásený v Košiciach, iba päť bankrotov.

Podľa spoločnosti SCB z 84 fyzických osôb, na majetok ktorých bol v druhom štvrťroku vyhlásený osobný bankrot, bolo až 16 osôb v minulosti živnostníkmi. Spomedzi týchto osôb štyria ukončili živnosť v priebehu roka 2013. „Môžeme sa domnievať, že niektoré z týchto fyzických osôb začali mať problémy s úhradou svojich záväzkov v čase, keď pôsobili ako živnostníci. Tým, že takéto osoby prestanú byť živnostníkmi, stávajú sa fyzickými osobami, a ako takí môžu využiť inštitút osobného bankrotu,“ uvádza spoločnosť

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku dvoch slovenských úverových registrov, bankového a nebankového. Prostredníctvom registrov si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Spoločnosť bola založená v máji 2004 a jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...