Počet poberateľov sociálnych dávok mierne vzrástol

27.9.2013

BRATISLAVA 27. septembra (WEBNOVINY) – Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi v auguste mierne vzrástol. Na konci minulého mesiaca dostávalo sociálne dávky 185,6 tis. osôb, čo bol v porovnaní s koncom júla nárast o 0,2 tis. ľudí.

Medziročne sa počet poberateľov týchto dávok v auguste zvýšil o 3,8 tis. osôb. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny minulý mesiac celkovo odkázaných 360,6 tis. osôb, čo je 6,66 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol minulý mesiac už tradične v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. V okrese Revúca išlo o vyše 9,7 tis. ľudí, čo tvorí 24,16 % z počtu obyvateľov tohto okresu.

Okres Rimavská Sobota vykázal ku koncu augusta 18,7 tis. ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 22 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Rožňava bolo 18,95 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 12 tis. sociálne odkázaným osobám.

Najmenej sociálne odkázaných ľudí je tradične v bratislavských okresoch. Na konci minulého mesiaca bolo v piatich bratislavských okresoch na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,56 % po 0,99 % ich obyvateľov. Medzi tieto okresy sa včlenil len okres Senec, kde bolo na konci augusta v hmotnej núdzi 0,94 % obyvateľov.