Počet vyšetrení u detských lekárov klesá

1.12.2013

BRATISLAVA 1. decembra (WEBNOVINY) – Počet vyšetrení u praktických lekárov pre deti a dorast klesá. Kým ešte začiatkom deväťdesiatych rokov pediatri vykonali 12,3 milióna vyšetrení, v uplynulom roku to bolo len 6,4 milióna.

Polmiliónový pokles

Oproti roku 2011 sa množstvo vyšetrení znížilo o pol milióna. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) za rok 2012, ktoré zverejnilo na svojej webstránke.

Prevažná časť lekárskych vyšetrení, až 84 percent, mala v uplynulom roku liečebný charakter, zvyšok sa týkal prevencie. Podľa údajov NCZI bolo vykonaných celkovo cez milión preventívnych prehliadok detí a mládeže, z čoho až 42 percent u najmenších do jedného roku veku. „V priemere na jednu evidovanú osobu do jedného roku najviac preventívnych prehliadok pripadalo na dieťa v Žilinskom kraji (9,0), najmenej na dieťa v Košickom kraji (7,8),“ konštatuje NCZI v správe.

Ochorenia dýchacej sústavy

Ambulancie vlani evidovali takmer 1,2 milióna detí a mládeže od narodenia až po vek 26 rokov. Návštevy u lekárov najčastejšie absolvovali deti do jedného roka života, v priemere 18,4 krát. Počet návštev klesal so stúpajúcimi rokmi, mladí ľudia od 19 do 26 rokov do ambulancie zavítali v priemere 2,2 krát za rok. Celkovo počet návštev dosiahol 6,7 milióna.

Mladí pacienti boli najviac sledovaní pre ochorenia dýchacej sústavy, najčastejšie v dôsledku alergie. Druhou veľkou skupinou ochorení, pre ktorú boli monitorovaní, tvorili choroby oka, nasledovali choroby kože a podkožného tkaniva. Ambulancie zaevidovali v minulom roku aj 202 prípadov s podozrením na ohrozenie násilím.