Podnikatelia chcú stopnúť udeľovanie stimulov

29.2.2012

BRATISLAVA 29. februára (WEBNOVINY) – Slovenskí podnikatelia požiadali vládu Ivety Radičovej, aby pozastavila všetky rozhodovania o udelení investičných stimulov.

„Je minimálne zvláštne, ak sa považuje za investíciu to, ak investor presunie zamestnancov z jednej svojej prevádzky do novej, na ktorú žiada investičnú pomoc ako aj na novovytvorené pracovné miesta, pričom ani jedno nové pracovné miesto nevznikne,“ uviedli vo svojom stanovisku zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) a v Klube 500.

Zamestnávateľom sa nepáčia ani žiadosti investorov o opakované investičné stimuly pri vyčerpaní pôvodne schválených.

Podnikatelia volajú po zmene pravidiel čerpania investičných stimulov. Podľa nich štátna pomoc by sa mala investorom poskytnúť len po dôkladnom audite prínosov ich plánovaných investícií a po konzultácii so zamestnávateľmi, ktorí odvádzajú štátu dane a odvody.

„Sme presvedčení, že poskytovanie investičných stimulov narúša podnikateľské prostredie a vytvára priestor na nekalý konkurenčný boj. Na druhej strane si uvedomujeme, že žijeme v európskom prostredí, kde sa investičné stimuly poskytujú, tak žiadame ich revíziu, analýzu a zmenu. Nechceme, aby stimuly ohrozovali domáceho výrobcu, ktorý chce vytvoriť investíciu v identickom výrobnom programe,“ zdôraznili zamestnávatelia, podľa ktorých by sa vláda už mala naozaj zamerať na podporu investícií s vyššou pridanou hodnotou.

Podnikatelia budú môcť sledovať prípravu legislatívy

Podnikatelia budú môcť viac sledovať prípravu legislatívy. Ako informoval na stredajšej tlačovej besede minister hospodárstva Juraj Miškov, v rámci Hospodárskeho registra SR sa budú môcť podnikateľské subjekty zapojiť do prípravy zákonov či iných legislatívnych noriem, ktoré by im mali uľahčiť podnikanie.

„Prostredníctvom tejto novej služby budeme môcť vzájomne komunikovať a spolupracovať pri príprave legislatívy,“ povedal Miškov. Ministerstvo hospodárstva bude informovať podnikateľov zaregistrovaných v Hospodárskom registri SR o novoprijímanej legislatíve prostredníctvom bezplatných anotácií. „Budeme podnikateľov informovať o zmenách a o nových pravidlách, ktoré pripravujú jednotlivé ministerstvá alebo iné inštitúcie verejnej správy na centrálnej úrovni,“ dodal Miškov.

Anotácie budú každý deň

Anotácie sa budú spracovávať každý týždeň so stručným a konkrétnym obsahom. „Doručený prehľad bude vždy obsahovať kontakt na tvorcu novej legislatívy, na ktorého sa v prípade záujmu môžu podnikatelia obrátiť a vyjadriť svoje námietky či pripomienky,“ konštatoval Miškov.

Hospodársky register SR je informačnou databankou o podnikateľských subjektoch pôsobiacich na Slovensku. Register v sebe zahŕňa ekonomické, kreditné a hospodárske informácie o firmách a podnikateľoch, exportéroch a importéroch, ale aj o príspevkových alebo rozpočtových organizáciách, spolkoch a združeniach.

Register má pritom zahŕňať všetky dostupné informácie, ktoré má štát o podnikateľoch k dispozícii, ako napríklad obrat, adresy, počet zamestnancov, záložné práva či platobnú disciplínu voči jednotlivým štátnym inštitúciám. Na základe týchto informácií bude pritom vypočítavať aj rating jednotlivých subjektov.