Podnikateľom sa na Slovensku zhoršil život

21.5.2012

BRATISLAVA 21. mája (WEBNOVINY) – Podnikateľské prostredie na Slovensku sa aj v prvom štvrťroku tohto roka zhoršilo.

Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), je 85,1 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 2,24 %.

“Prevládajúce negatívne pocity podnikateľov sú podmienené najmä výraznou nestálosťou právnych predpisov umocnených zmenou vlády a obavou zo selektívneho zvyšovania daňového a odvodového zaťaženia pre vybrané skupiny,“ uviedol výkonný riaditeľ PAS Róbert Kičina.

Podnikatelia majú výhrady najmä k vymáhateľnosti práva a funkčnosti súdnictva.

“Súdnictvo ako celok patrí dlhodobo k najviac kritizovaným oblastiam a promptné odstránenie nedostatkov v oblasti vymáhateľnosti práva a zrýchlenia súdnych konaní sú považované za nutné pre boj s nekalými praktikami,“ dodal Kičina. Podnikatelia tiež negatívne hodnotia funkčnosť politického systému.

“Záporné hodnotenie tejto položky súvisí s rezignáciou dosluhujúcej vlády na proreformnú činnosť a sústredenie sa hlavne na predvolebné témy. Obavy tak isto vyvolalo aj deklarované smerovanie novej vlády v oblasti hospodárskej a finančnej politiky,“ doplnil Kičina.

Podnikateľom sa tiež v poslednom štvrťroku nepáčila funkčnosť štátnych inštitúcií, cenová stabilita, efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci, spoľahlivosť a finančná disciplína obchodných partnerov a byrokracia na úradoch.

Pozitívne podnikatelia vnímali otvorenosť podnikov, investičný a technologický rozvoj a reguláciu cezhraničného obchodu.