Podniky v EÚ nedokážu splatiť faktúry, čoraz viac ich zaniká

5.12.2013

BRATISLAVA 5. decembra (WEBNOVINY) – Druhotná platobná neschopnosť ohrozuje čoraz viac európskych podnikov. Podľa správy Európskej komisie totiž množstvo oneskorených platieb neustále narastá a dosiahlo už 340 mld. eur. Pre porovnanie ide o sumu, ktorá je dvakrát vyššia, ako ročný rozpočet Európskej únie.

Práve tento problém bude pritom predmetom štvrtkového bratislavského informačného seminára celoeurópskej kampane zameranej na zvýšenie povedomia o transpozícii novej smernice zaoberajúcej sa problematikou oneskorených platieb v Európe.

Čoraz viac podnikov má ohrozenú existenciu

Podľa údajov komisie totiž platobná neschopnosť spôsobila zánik až 450 tis. pracovných miest a 57 % európskych podnikov tvrdí, že má problémy s likviditou z dôvodu oneskorených platieb, pričom ich počet narástol od minulého roka o 10 %.

„Desiatky malých a stredných podnikov v celej Európe bankrotujú každý deň, pretože ich faktúry nie sú zaplatené,“ píše sa v správe Európskej komisie.

Podniky stráca i Slovensko

Pozitívne údaje v tomto smere neprichádzajú ani zo samotného Slovenska.

Krajina totiž podľa najnovších dát v európskom indexe platieb z roku 2013 stratí ročne z dôvodu oneskorených platieb približne 3,9 % celkového obratu.

„Úhrada faktúry v roku 2013 trvá na Slovensku v prípade transakcií medzi podnikmi v priemere 49 dní a v prípade transakcií medzi orgánmi verejnej správy a podnikmi 57 dní,“ konštatuje komisia.

Cieľom informačnej kampane Európskej komisie je preto zvýšiť povedomie o nových právach, ktoré smernica udeľuje a zároveň podporiť jej skorú implementáciu. Medzi nové pravidlá v smernici patrí napríklad povinnosť verejných orgánov zaplatiť za tovar a služby do 30, vo výnimočných prípadoch do 60 dní. Doba splatnosti pre podniky je určená na 60 dní, ak nie je dohodnuté inak, udeľuje sa automatické právo požadovať úroky z omeškania a podobne.