Podpora podľa EK zvyšuje šancu nezamestnaným nájsť prácu

22.1.2014

BRATISLAVA 22. januára (WEBNOVINY) – Ľudia, ktorí poberajú dávky v nezamestnanosti, majú vyššiu pravdepodobnosť získať pracovné miesto, ako ľudia, ktorí tieto dávky nepoberajú. Aj také je jedno zo zistení prieskumu zamestnanosti a sociálneho rozvoja v Európe za rok 2013.

Podľa správy Európskej komisie to platí najmä pre dobre navrhnuté systémy dávok, ktoré napríklad úroveň dávok postupne znižujú a uplatňujú požiadavku aktívne si hľadať prácu.

Zameranie na kvalitu pracovných miest

V niektorých krajinách totiž takéto systémy nie sú. Významná časť nezamestnaných v niektorých štátoch, napríklad v Poľsku a Bulharsku, nie je začlenená do štandardnej záchrannej sociálnej siete a zvyčajne je odkázaná na pomoc rodiny alebo nelegálnu prácu. „Nezamestnaní, ktorí nepoberajú dávky v nezamestnanosti, si ťažšie nájdu zamestnanie, pretože je nižšia pravdepodobnosť, že sa na nich zamerajú aktivačné opatrenia a navyše nie sú povinní hľadať si prácu, aby mohli naďalej poberať dávky,“ konštatuje komisia.

Zo správy taktiež vyplýva, že na zvrátenie nárastu chudoby medzi zamestnanými ľuďmi v produktívnom veku nemusí stačiť ani postupné znižovanie úrovne nezamestnanosti. „Musíme sa zamerať aj na kvalitu vytváraných pracovných miest, ak máme dosiahnuť trvalo udržateľnú obnovu, ktorá zníži nielen nezamestnanosť, ale aj chudobu,“ zdôraznil komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor. Hlavným dôvodom je polarizácia miezd, najmä z dôvodu nárastu práce na kratší pracovný čas.

Menšie možnosti pre ženy

Podľa výsledkov prieskumu na trhu práce, v odmeňovaní a riziku chodby pretrvávajú naďalej aj rodové rozdiely. Ženy okrem toho odpracujú stále menej hodín ako muži, a hoci to môže zohľadňovať individuálne preferencie, výsledkom sú menšie kariérne možnosti, nižšie mzdy a nižšie dôchodky, nedostatočné využitie ľudského kapitálu a znižovanie hospodárskeho rastu a prosperity. Len niektoré členské štáty, najmä severské a pobaltské krajiny, dokázali úspešne skombinovať vysokú mieru zamestnanosti žien s nízkymi rodovými rozdielmi v počte odpracovaných hodín.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.