Poisťovňa má bonzovať o zamestnancoch bez ich súhlasu

17.7.2013

BRATISLAVA 17. júla (WEBNOVINY) – Americká obchodná komora v SR (AmCham) žiada rezort práce a sociálnych vecí, aby umožnil Sociálnej poisťovni poskytovať zamestnávateľom údaje o zamestnancoch bez ich súhlasu, ktoré majú vplyv na plnenie odvodovej povinnosti zamestnávateľa.

Komora to uviedla ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení.

Argumentuje tým, že poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí majú priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

„Ak však zamestnanec sám neoznámi, že poberá invalidný dôchodok, zamestnávateľ sa to nedozvie,“ uvádza obchodná komora.Sociálna poisťovňa podľa AmCham tieto údaje odmieta poskytnúť, keďže zákon o sociálnom poistení jej to neumožňuje.

V rozhodnutiach o invalidite sa pritom nachádzajú aj odporúčania posudkových lekárov poisťovne, aby určité činnosti zamestnanci nevykonávali, čo má vplyv aj na možnosť prideľovania práce týmto zamestnancom. „O týchto obmedzeniach sa zamestnávateľ opäť nemusí dozvedieť, čo môže mať neželané následky tak na zamestnanca, ako aj na zamestnávateľa,“ upozornila komora.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...