Poisťovňa pošle predčasným penzistom list o práci na dohodu

BRATISLAVA 10. januára (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa (SP) začne od 15. januára tohto roka zasielať listy tým poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorí nedovŕšia dôchodkový vek do 28. februára 2013 a sú v jej informačnom systéme ku koncu vlaňajška evidovaní ako osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

„V liste budú informácie o podmienkach nároku na výplatu ich predčasného starobného dôchodku a o potrebných krokoch zamestnávateľa, aby im nárok na jeho výplatu nezanikol od výplatného termínu v marci 2013,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Podľa novely zákona o sociálnom poistení totiž poisťovňa automaticky zastaví výplatu predčasného dôchodku tým, ktorí po 28. februári nedovŕšia dôchodkový vek a budú naďalej pracovať na dohodu.

Výplatu zastaví poisťovňa na základe údajov zo svojho informačného systému. „Žiadame preto všetkých, ktorí dostanú informačný list a k 31. decembru 2012 nemali uzatvorenú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, aby sa bezodkladne obrátili na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne,“ upozornil Višváder. Zamestnanci Sociálnej poisťovne podľa neho následne zabezpečia nápravu údajov v informačnom systéme. V opačnom prípade predčasnú penziu poisťovňa poberateľovi nevyplatí v obvyklom termíne ale až neskôr po preukázaní, že mu nárok naň nezanikol.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...