Poisťovňa Union plánuje zvýšiť základné imanie

BRATISLAVA 27. mája (WEBNOVINY) – Union poisťovňa plánuje z minuloročného zisku, ktorý bol na úrovni 3,08 mil. eur, vyplatiť dividendy 327,6 tis. eur.

Na jednu akciu by mala podľa plánu pripadnúť dividenda vo výške 0,84 eur, pričom vyplácané by mali byť 10. júla tohto roka. Zároveň zo zisku za rok 2012 vyčlení sumu na zvýšenie základného imania, a to 2,44 mil. eur.

Prídel do zákonného rezervného fondu by mal byť vo výške 307,7 tis. eur a na účet nerozdeleného zisku by malo ísť 1,7 mil. eur. Akcionári spoločnosti budú o tom rozhodovať na valnom zhromaždení 27. júna tohto roka.

Firma plánuje zvýšiť základné imanie z majetku spoločnosti a upísaním nových akcií. Dôvodom je záujem poisťovne o rozšírenie možností pri vykonávaní zaisťovacej činnosti, na to je potrebné mať základné imanie aspoň vo výške 25 mil. eur. V súčasnosti je základné imanie vo výške necelých 13 mil. eur.

Z majetku spoločnosti by sa malo imanie celkovo navýšiť o 4,6 mil. eur na sumu 17,55 mil. eur. Menovitá hodnota jednej akcie sa zvýši o 11,80 eur na 45 eur. Ďalej sa imanie zvýši o 7,45 mil. eur na celkovú sumu 25 mil. eur, a to upísaním nových zaknihovaných kmeňových akcií na meno v celkovom počte 165,6 tisíc s tým, že menovitá hodnota jednej akcie bude 45 eur. Upisovanie sa uskutoční v auguste tohto roka.

Poisťovňa Union vznikla v roku 1992. Ponúka širokú škálu produktov životného, neživotného a individuálneho zdravotného poistenia pre individuálnych, ako aj firemných klientov. V roku 1997 sa jej majoritným akcionárom stala poisťovacia skupina Eureko, ktorá od roku 2012 pôsobí pod značkou Achmea. Jej 100-percentnou dcérskou spoločnosťou je aj Union zdravotná poisťovňa, ktorá na Slovensku vznikla v roku 2006.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...