Poisťovňa Union sa dohodla so štátnymi nemocnicami

1.10.2013

BRATISLAVA 1. októbra (WEBNOVINY) – Poistenci zdravotnej poisťovne Union sa už obávať nemusia, komplexnú zdravotnú starostlivosť im poskytnú vo všetkých štátnych nemocniciach aj po 30 septembri.

Zdravotná poisťovňa v utorok doriešila dodatky k zmluvám so všetkými 16 štátnymi zdravotníckymi zariadeniami, ktoré jej ku koncu júna vypovedali zmluvy. Tie na základe trojmesačnej výpovednej lehoty mali vypršať posledný septembrový deň.

„Podľa nášho názoru štátne nemocnice vypovedali zmluvy k 30. júnu 2013 a následne konali spôsobom, ktorý nie je v súlade s právom. Aby sme ochránili práva našich poistencov, podnikli sme právne kroky, na ktorých výsledok čakáme,“ uviedol predseda predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Roman Podolák.

Pripomína, že nemocnice vyzývali na rokovanie už od začiatku júla. Poisťovňa im vtedy ponúkla obdobné platobné podmienky, ako mali v tom čase zazmluvnené so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, na ktorú sa odvolávali. Nové dodatky však zdravotnícke zariadenia nepodpísali, čím sa podľa Unionu ukrátili o dodatočných 500 tis. eur.

V polovici septembra Union vyzval nemocnice, aby skompletizovali svoje požiadavky, ktoré podľa poisťovne následne premietli do návrhov dodatkov. „Sme radi, že sa nám aj v týchto náročných podmienkach podarilo s nemocnicami dohodnúť. Každopádne považujeme za pozoruhodné, že k podpisu dodatkov prišlo až v posledný deň prepoisťovacej kampane,“ skonštatoval Podolák. Konanie štátnych nemocníc voči Unionu a jeho dôsledky budú podľa jeho slov ešte vyhodnocovať. Union sa už obrátil na protimonopolný úrad i súd. Poisťovňa trvá na tom, že podané výpovede boli neplatné.

Celkovo 16 univerzitných a fakultných nemocníc zaslalo najmenšej zdravotnej poisťovni výpovede koncom júna tohto roka. So štyrmi sa Union neskôr dohodol. Väčšinu zdravotníckych zariadení doriešila poisťovňa až posledný septembrový deň. Nemocnice mali požadovať vyššie platby za hospitalizácie ako aj zrušenie degresívneho koeficientu v ústavnej zdravotnej starostlivosti. V prípade Unionu je to presné percento, akým nemocniciam hradí výkony po tom, čo prekročia zazmluvnené objemy.