Poisťovňa Union sa v Bruseli sťažuje na kroky Ficovej vlády

7.12.2012

BRATISLAVA 7. decembra (WEBNOVINY) – Akcionár zdravotnej poisťovne Union, holandská spoločnosť Achmea sa obrátila na európskeho komisára Tonia Borgova (zodpovedá za zdravotnú a spotrebiteľskú politiku, pozn. red.), aby ho informovala o zavádzaní unitárneho systému zdravotného poistenia na Slovensku, ktorý považuje za porušenie práva Európskej únie, Ústavy SR a zmluvy o ochrane investícií.

Spoločnosť tak urobila ešte pred avizovaním stretnutím eurokomisára s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou.

„Plánované opatrenia vládou SR predstavujú evidentné obmedzenie slobody usadiť sa a slobody voľného pohybu kapitálu. Toto obmedzenie nie je vyňaté z rámca právnych predpisov EÚ, nakoľko sa slovenský zdravotný systém nemôže považovať za „systém sociálneho zabezpečenia“,“ konštatuje vlastník Unionu.

Ten upozorňuje i na to, že do dnešného dňa nie je jasné, akému legitímnemu cieľu poslúži vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní na Slovensku. Achmea namieta, že by existoval verejný záujem, ktorý si vyžaduje takýto postup.

Vyvlastnenie bude podľa spoločnosti protiústavné a povedie k ďalším právnym krokom. „Vyvlastnenie nespĺňa požiadavky nevyhnutnosti a proporcionality, nakoľko existujú menej drastické prostriedky na zlepšenie finančnej situácie a celkovej kvality slovenského zdravotníctva alebo predĺženie očakávanej strednej doby života slovenského obyvateľstva, ak to je cieľ, ktorý sa vláda SR snaží dosiahnuť,“ uvádza Achmea.

Poukazuje pritom na iné krajiny, kde práve posilnenie konkurencie pomáha zlepšiť a skvalitniť zdravotníctvo. „Aj keby Slovenská republika bola oprávnená na vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, čo evidentne nie je, vláda SR by bola povinná zaplatiť akcionárom týchto spoločností kompenzáciu, ktorá sa vypočítava aj s prihliadnutím na ich budúce zisky. To znamená, že vláda SR by musela v plnej miere zaplatiť budúce zisky, ktoré si snaží privlastniť, a preto slovenskému zdravotnému systému by to neprinieslo žiadny finančný prospech,“ dodáva holandská spoločnosť.