Poisťovne by mali platiť viac, žiadajú poslanci za OĽaNO

15.2.2014

BRATISLAVA 15. februára (WEBNOVINY) – Zakotviť právo na peňažnú úhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia pre osoby, ktoré stratia blízku osobu v dôsledku usmrtenia pri dopravnej autonehode, navrhujú v novele zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poslanci za OĽaNO.

Miroslav Kadúc, Igor Matovič a Erika Jurinová argumentujú, že podobne to majú upravené viaceré európske štáty. Osoby, ktoré pri dopravnej nehody stratia blízku osobu, podľa terajšej slovenskej legislatívy nemajú právo na úhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia. Môžu si nárokovať len náklady pri usmrtení, nie však samotnú nemajetkovú ujmu za stratu blízkej osoby.

Právo na finančnú náhradu priznáva i Česká republika

„Takéto právo na finančnú náhradu však už v súčasnosti pozostalým priznáva niekoľko štátov v Európe, napríklad aj Česká republika od roku 2004, čo sa považuje za bežný štandard, prostredníctvom ktorého sa štát snaží vytvárať podmienky na prekonanie straty blízkej osoby,“ vysvetľujú obyčajní ľudia.

Návrhom chcú zabezpečiť možnosť získať peňažnú formu odškodnenia pre blízku osobu usmrteného, ktorou sa podľa predloženej novely rozumie nielen manžel, deti a rodičia usmrteného, ale aj iná blízka osoba podľa Občianskeho zákonníka.

„Pričom ktorákoľvek z tohto okruhu oprávnených osôb musela v čase vzniku udalosti, ktorá bola príčinou smrti, žiť s usmrteným minimálne po dobu jedného roka v spoločnej domácnosti a z tohto dôvodu sa starať o spoločnú domácnosť alebo byť odkázanou výživou na usmrteného,“ spresňujú poslanci OĽaNO.

Novelu prerokujú v marci

Právna norma by tak podľa nich mala zahŕňať predovšetkým ten okruh osôb, ktoré najviac pociťujú stratu blízkej osoby a pomohla im prekonať bolestivé obdobie napríklad v dôsledku straty živiteľa rodiny.

Obyčajní nepredpokladajú, že by návrh mohol mať výrazný vplyv na ceny poistiek povinného zmluvného poistenia. A to nielen pre silné konkurenčné prostredie, ale tiež po skúsenostiach so zavedením obdobnej právnej úpravy v Českej republike v roku 2004, kde sa priemerná ročná cena poistiek pohybuje okolo 126 eur (údaj z roku 2011) oproti Slovenskej republike, kde je táto cena 136 eur.

Parlament novelu prerokuje na marcovej schôdzi.