Poisťovne by mali viesť poradovníky na všetky operácie

3.10.2013

BRATISLAVA 3. októbra (WEBNOVINY) – Zdravotné poisťovne by mali viesť zoznamy čakateľov na všetky chirurgické operačné a plánované hospitalizácie.

Navrhuje to v novele zákona o zdravotných poisťovniach poslanec za SDKÚ-DS Viliam Novotný.

Poistenci by zároveň mali byť o ich poradí v zozname a termíne plánovanej hospitalizácie transparentne a flexibilne informovaní.

Čakacie zoznamy sa podľa návrhu majú viesť podľa jednotlivých zdravotných výkonov. Zdravotné poisťovne aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú povinní zverejňovať zoznamy na svojich webových sídlach.

Právna norma tiež stanovuje povinnosť poskytovateľov bezodkladne po indikácii plánovanej starostlivosti nahlásiť poistenca zdravotnej poisťovni do čakacieho zoznamu. Pre zaradenie alebo vyradenie poistenca do zoznamu na plánovanú zdravotnú starostlivosť navrhuje Novotný zaviesť jednotný formulár. Predlžuje tiež lehotu, dokedy poskytovateľ musí informovať poistenca o termíne nástupu na plánovanú zdravotnú starostlivosť z terajších 10 kalendárnych dní na 15 pracovných dní pred nástupom.

„Rozšírením povinného vedenia čakacích zoznamov sa zvýši transparentnosť pri plánovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zvýši sa zodpovednosť zdravotnej poisťovne za zabezpečenie nároku poistencov,“ argumentuje Novotný. Povinnosť zdravotnej poisťovne účtovať technické rezervy na zdravotnú starostlivosť o pacientov na čakacích zoznamoch bude smerovať k lepšej a prísnejšej regulácii zisku zdravotných poisťovní a k efektívnejšiemu využitiu zdrojov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov, domnieva sa poslanec za SDKÚ-DS.

„Ak zdravotná poisťovňa nie je schopná zabezpečiť poistencovi plánovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť do 12 mesiacov od indikácie, poistenec môže zdravotnú starostlivosť čerpať aj u nezmluvného poskytovateľa respektíve v členských krajinách Európskej únie s právom na plnú refundáciu nákladov zo strany zdravotnej poisťovne,“ vysvetlil Novotný.

Opozičný poslanec predpokladá, že počet čakajúcich pacientov, pre ktorých bude musieť zdravotná poisťovňa tvoriť technické rezervy, sa zvýši na päťnásobok oproti súčasnému stavu. Znamená to, že zisk zdravotných poisťovní by sa znížil o cca 50 miliónov eur, čo zníži výnos dane z príjmu o cca 11,5 miliónov eur. Novelou sa bude parlament zaoberať na októbrovej schôdzi.