Pokles investícií v slovenskej ekonomike pokračuje

4.12.2013

BRATISLAVA 4. decembra (WEBNOVINY) – Pokles investícií v slovenskom hospodárstve pokračoval aj v treťom štvrťroku tohto roka. Ako v stredu informoval Štatistický úrad SR, v období od júla do konca septembra dosiahla tvorba hrubého kapitálu objem 4,309 mld. eur, z čoho predstavovala tvorba hrubého fixného kapitálu 3,482 mld. eur.

Medziročne to tak znamenalo pokles tvorby hrubého kapitálu o 6,4 % a v rámci tohto hrubého fixného kapitálu, teda samotných investícií, až o 9,8 %. Zmena stavu zásob vykázala kladnú hodnotu 827,4 mil. eur.

Tvorba hrubého kapitálu a investícií poklesla

Za celé tri štvrťroky tak celková tvorba hrubého kapitálu dosiahla 9,769 mld. eur, z čoho objem hrubého fixného kapitálu predstavoval 9,532 mld. eur a zmena stavu zásob 237,6 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška to znamenalo pokles tvorby hrubého kapitálu o 8,8 %, z toho tvorby hrubého fixného kapitálu o 7,6 %.

Investičný dopyt, teda tvorbu hrubého fixného kapitálu, ovplyvnil v samotnom treťom štvrťroku podľa štatistikov najmä nižší objem nakúpených nových fixných aktív o 8,7 % v hodnote 3,676 mld. eur. Objem nadobudnutého použitého dlhodobého majetku klesol o 13 % na 170,6 mil. eur.

Najväčší objem investícií pritom smeroval do nefinančných korporácií s podielom 67,8 %. Domácnosti investovali 22,3 %, verejná správa 8,2 %, finančné korporácie 1,4 % a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 0,3 % z celkových kapitálových výdavkov. Pokles investičnej aktivity vykázali všetky sektory. Vo finančných korporáciách klesol objem investícií o 26,4 %, vo verejnej správe o 17,1 %, v nefinančných korporáciách o 8,8 %, v domácnostiach o 8,6 % a v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 4,3 %.

Najviac sa investuje v priemysle a do nehnuteľností

Najviac peňažných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu, s podielom 22,9 %, sa investovalo v priemyselnej výrobe. Významný bol aj podiel investícií v činnostiach v oblasti nehnuteľností s 22,2 %, v doprave a skladovaní s 10,8 % a vo verejnej správe a obrane s podielom 8,3 %.

Kapitálové výdavky do strojov dosiahli v treťom kvartáli 1,601 mld. eur, z toho do dopravných prostriedkov 352,1 mil. eur. Do stavieb sa investovalo 1,68 mld. eur, z toho do budov na bývanie 365,2 mil. eur.

Na získanie nehmotných fixných aktív sa vynaložilo 135,5 mil. eur a kultivovaných aktív 65,2 mil. eur. Medziročný pokles strojových investícií o 13,2 % ovplyvnili nižšie výdavky do dopravných prostriedkov o 13,3 % a do ostatných strojov a zariadení o 13,2 %. Hodnota stavebných investícií sa znížila o 7,2 %, v tom investície do budov na bývanie klesli o 9,6 % a do ostatných stavieb o 6,5 %. Menej financií sa vynaložilo tiež na nehmotné fixné aktíva o 5,2 %, zaobstaranie kultivovaných aktív ostalo na úrovni minulého roka.

Stav zásob v ekonomike sa ku koncu septembra oproti stavu na začiatku roka 2013 zvýšil o 237,6 mil. eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil najmä nárast zásob materiálu o 217,1 mil. eur, nedokončenej výroby o 193,4 mil. eur a výrobkov a zvierat o 43,8 mil. eur. Naopak, poklesli zásoby tovaru o 216,8 mil. eur.