Polovica mladých Slovákov by šla kvôli práci do zahraničia

BRATISLAVA 17. augusta (WEBNOVINY) – Za prácou do zahraničia by sa presťahovala polovica mladých ľudí do 24 rokov. Čím je človek starší, tým menej sa mu za prácou chce sťahovať.

Vysoký podiel mladých medzi nezamestnanými spôsobuje, že nezamestnaní majú vyššiu ochotu migrovať za prácou ako jednotlivé skupiny pracujúcich.

Vyplýva to reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť Profesia vykonala v období od 7. novembra do 13. novembra minulého roka agentúra Focus na vzorke 1 036 obyvateľov Slovenska vo veku od 18 rokov.

Najväčší vplyv na ochotu migrovať za prácou má vek. Pri rozhodovaní sa o práci doma alebo v susednom kraji či štáte o niečo menej vplýva to, či má človek rodinu a či ide o muža alebo ženu. Tieto vplyvy sú silnejšie ako vzdelanie či kraj, odkiaľ človek pochádza. Ochotu presťahovať sa do vedľajšieho kraja na Slovensku deklaruje 60 % ľudí. Takmer každý druhý človek dokonca tvrdí, že by sa presťahoval kamkoľvek v rámci Slovenska aj do niektorého susedného štátu. Vzdialenejšie krajiny sú alternatívou na zamestnanie sa asi pre tretinu ľudí.

Najmenší problém ísť do vedľajšieho kraja

U ľudí v najmladšej vekovej kategórii, vo veku medzi 18 a 24 rokov, je ochota sťahovať sa najvyššia. Najmenší problém majú presťahovať sa do vedľajšieho kraja, kam by sa za prácou premiestnilo až 71 % opýtaných. Radšej ako do vzdialenejšieho ako susedného kraja v rámci Slovenska, by sa ale vybrali hľadať si prácu do susedného zahraničia. Ochota sťahovať sa po Slovensku je u nich porovnateľná s ochotou sťahovať sa kamkoľvek po svete.

„Mladí ľudia nevidia rozdiel v tom, či sa zamestnajú doma, alebo budú musieť za prácou odísť do zahraničia. Prieskum potvrdil, že ich ochota migrovať u nich nezávisí od vzdialenosti, na akú sa budú musieť presťahovať. U ostatných vekových skupín je stále rozdiel,“ povedala generálna riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.

Láka možnosť vycestovať

Podľa štatistiky Ústredia práce mladí ľudia do 30 rokov tvoria viac ako tretinu nezamestnaných. V súčasnosti vysoký podiel nezamestnaných medzi mladými ľuďmi ovplyvňuje ochotu migrovať za prácou práve v skupine nezamestnaných. Najmenej ochotné za prácou sa sťahovať sú ženy na materskej dovolenke a ľudia v domácnosti, naopak najflexibilnejší sú študenti.

„Dôvodom ochoty nezamestnaných migrovať je pravdepodobne veková štruktúra ľudí bez práce. Mladých ľudí bez práce láka viac možnosť vycestovať, ako práca na Slovensku, ktorá je podporovaná mnohými opatreniami zo strany štátu,“ dodala Molnárová.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...