Poľsko sa zaradilo k najvýznamnejším partnerom Slovenska

BRATISLAVA 28. februára (WEBNOVINY) – Poľsko sa zaradilo medzi najvýznamnejších obchodných partnerov Slovenska.

Vývoj obchodnej výmeny medzi Slovenskom a Poľskom zaznamenáva v ostatných rokoch svoje maximálne hodnoty. Podľa predbežných údajov vzájomná obchodná výmena v minulom roku prekročila 7 mld. eur, čo predstavuje približne 6 % podielu na slovenskom zahraničnom obchode.

“Poľsko sa tak v posledných rokoch zaradilo medzi päť najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska,“ uviedol na slovensko-poľskom ekonomickom fóre minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

Slovenský minister vidí v najbližšom období medzi oboma krajinami významnú spoluprácu najmä v oblasti energetiky. Poľsko spolu so Slovenskom v súčasnosti napríklad pracujú na projekte severo-južného plynárenského prepojenia. Slovenské a poľské ministerstvá hospodárstva v októbri minulého roku vo Varšave podpísali tzv. Intenčný list, v ktorom sa ubezpečili o vzájomnej politickej podpore projektu slovensko-poľského plynárenského prepojenia.

“Spoločne postupujeme pri hľadaní prípadných východísk pre zriadenie spoločného regionálneho trhu s plynom ako aj pri spolupráci v jadrovej energetike,“ dodal Malatinský.

Krajiny chcú spojiť sily aj v otázke zachovania bezpečnosti elektrických prenosových sústav. Obe krajiny totiž v súčasnosti trápia nekontrolovateľné toky elektriny.

“Analýza tokov prenosových sústav nášho regiónu ukazuje, že obchodne objemy výmeny elektriny na niektorých cezhraničných profiloch výrazne prevyšujú skutočné tranzitované toky elektriny. To spôsobuje podstatné zníženie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosových sústav a zvyšuje ekonomické náklady prevádzkovateľov prenosových sústav,“ vysvetlil Malatinský. Na pôde Stredoeurópskeho fóra pre elektroenergetiku v blízkej budúcnosti podľa neho SR predstaví akčný plán, ktorý by mal identifikovať konkrétne opatrenia na riešenie tejto otázky.

Minister Malatinský vidí perspektívu spolupráce oboch krajín aj v oblasti vodného hospodárstva, čistenia odpadových vôd, automobilov a ich komponentov, infraštruktúry a cestného inžinierstva, strojárenskej výroby, tovarov sklárskeho priemyslu, chemických výrobkov, pneumatík, oceľových rúr, textilných strojov či monitorovacích zariadení letísk. Perspektívnymi položkami môžu byť podľa slovenského ministra aj telekomunikačné zariadenia a prístroje, obrábacie stroje, špeciálne chemikálie a liečivá, potravinárske výrobky, stavebná technika alebo vzduchotechnika.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...