Poplatky za vedenie úverového účtu sa stávajú minulosťou

BRATISLAVA 30. mája (WEBNOVINY) – Zákaz bankám a iným finančným domom poskytujúcim spotrebiteľské úvery žiadať od klientov poplatky za vedenie úverového účtu je už potvrdený aj hlavou štátu.

Prezident Ivan Gašparovič totiž vo štvrtok podpísal novelu zákona o bankách, ktorá nadobudne účinnosť 10. júna tohto roka. Finančné domy nebudú môcť podľa novely poplatky žiadať vtedy, ak je vedenie podmienkou úverového vzťahu a nebudú môcť pýtať poplatky za úkony, ktorých poskytnutie neslúži potrebám spotrebiteľa a slúži len potrebám finančnej inštitúcie.

Prezident vo štvrtok podpisom novely Colného zákona takisto potvrdil zavedenie bločkovej lotérie, ktorá bude súčasťou tzv. štátnej lotérie.

Novela Colného zákona nadobudne účinnosť začiatkom júla tohto roka, zmeny týkajúce sa bločkovej lotérie by však mali byť účinné od 1. septembra 2013. Do lotérie pokladničných dokladov by mal byť zaradený žreb vydaný prevádzkovateľom hráčovi po predložení pokladničného dokladu, ktorý bol vyhotovený až po 31. auguste 2013.

Hlava štátu okrem toho podpísala aj ďalšie tri právne normy. Prvou je zákon o stavebných výrobkoch, ktorý preberá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z marca 2011 o harmonizovaných podmienkach ich uvádzania na trh. Pre Slovensko z neho vyplývajú úlohy v oblasti požadovaných notifikácií, štátneho dohľadu nad činnosťou vnútroštátnych orgánov a nad domácim trhom, ako aj v úprave sankcií za porušovanie pravidiel. Účinnosť zákon nadobudne 1. júla.

Ďalším podpísaným materiálom je novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Podľa tohto materiálu dotácie bude štát poskytovať len na odstránenie systémových porúch bytových domov, ktoré ohrozujú bezpečnosť ich užívania. Na odstraňovanie systémových porúch domov budú súčasne využité zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2014.

Posledným z vo štvrtok prezidentom podpísaných zákonov je novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú do parlamentu predložili poslankyne Erika Jurinová spolu s Evou Horváthovou (obe OĽaNO) a Ján Podmanický s Vierou Šedivcovou (obaja Smer-SD).

Podľa novely budú mať právo na sprievodcu všetky osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez ohľadu na vek. V súčasnosti platná zákonná úprava zužuje okruh oprávnených osôb v prípade detí len na tie, ktoré dovŕšili tretí rok života. Opozičné poslankyne upozorňovali na to, že Ústava SR garantuje občanom rovnosť.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...