Popradskí rodičia si v novom roku priplatia

POPRAD 27. novembra (WEBNOVINY) – Za deti v materskej škole, základnej umeleckej škole či iných školských zariadeniach v Poprade si budú musieť rodičia na budúci rok priplatiť.

Vyplýva to z návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, ktorý mesto zverejnilo na svojej internetovej stránke.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole rodičia namiesto doterajších desať eur, prípadne dvoch eur, ak ide o dieťa z rodiny, ktorej príjem nedosahuje životné minimum, zaplatia 15 eur. Za dieťa do troch rokov veku zaplatia rodičia mesačne po novom 50 eur.

Na budúci rok stúpnu aj príspevky za návštevu základnej umeleckej školy. Za prípravné štúdium namiesto doterajších štyroch eur zaplatia rodičia päť eur. Individuálne štúdium zdražie zo súčasných osem na desať eur a v prípade skupinového štúdia stúpne poplatok z piatich na sedem eur.

V prípade, že na základnej umeleckej škole študovali súrodenci, rodičia mali za každé ďalšie dieťa zľavu z poplatku. V novom návrhu nariadenia už takéto zľavy pre súrodencov nebudú. Drahšie bude aj štúdium každého ďalšieho predmetu v základnej umeleckej škole.

Na budúci rok vzrastie aj poplatok za návštevu školského klubu z doterajších štyroch na šesť eur. Vyššie budú aj poplatky za návštevu centra voľného času. Poplatok stúpne z doterajších 0,50 eura na štyri eurá. Ak zákonný zástupca odovzdal centru voľného času vzdelávací poukaz, rodičia za deti doteraz neplatili. Po novom to budú dve eurá.

Poprad upraví aj iné dane:

Mesto Poprad plánuje na budúci rok upraviť aj iné dane a poplatky. Len minimálne zvýšenie daní sa dotkne majiteľov psov.

V prípade dane za psa mesto navrhuje len zaokrúhlenie súm z doterajších 39,83 na 40 eur za psa chovaného v bytoch a z 19,91 na 20 eur za psa chovaného v rodinnom dome.

Podobne sa zaokrúhlia aj dane za automaty. Za nevýherné elektronické automaty sa daň zaokrúhli na 233 eur, biliard a bowling 34 eur a za ostatné mechanické automaty na 133 eur.

Mesto tiež navrhuje zvýšiť daň za ubytovanie z doterajších 0,66 na 0,70 eura. Nezmenená má zostať výška poplatku za komunálny odpad, ktorá je 0,0579 za deň.

O zvyšovaní daní budú rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade na decembrovom zasadnutí, na ktorom budú schvaľovať aj rozpočet mesta na rok 2013.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...