Poradíme vám, ako sa zbaviť spiacej firmy

29.11.2013

Možnosti na likvidáciu firmy

1. Predaj spoločnosti

V tomto prípade dochádza k prevodu obchodného podielu, ako aj k zmene štatutárneho orgánu. Spoločnosť existuje naďalej, povinnosť licenčného poplatku je tak v „réžii“ nového majiteľa.

Výhody:

Rýchlosť – prepis v obchodnom registri do 2 týždňov.
Zisk z predaja obchodného podielu, resp. bezodplatný prevod, resp. minimálne náklady spojené len s prepisom v registri, napríklad za platiteľa DPH môže podnikateľ získať aj 2000 €.
Súhlas správcu dane sa vyžaduje len od osoby, ktorá prevádza obchodný podiel, čiže súhlas sa nevyžaduje na samotnú spoločnosť. Daňový úrad len posudzuje, či osoba prevádzajúceho nemá daňové nedoplatky.

Nevýhody:

Aby bola spoločnosť predajná, tak musí byť zaujímavá (napríklad platiteľ DPH, zaujímavé zostatky na účtoch v účtovníctve, zaujímavý predmet podnikania – licencia, koncesia, oprávnenie, viazaná živnosť, iné faktory ovplyvňujúce jej hodnotu a likviditu). Za samozrejmosť sa považuje riadne vedené účtovníctvo, riadne plnenie povinností, žiadne záväzky, 100% „čistota“ spoločnosti.
Nájdenie kupujúceho, ktorý má záujem „naštartovať“ na spoločnosť svoj projekt alebo podnikateľský plán.

RADA: Oslovte profesionálnu spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním predaja spoločností so zabezpečením celého procesu predaja spoločnosti. Záujemca o predaj spoločnosti tak zvýši svoju šancu na predaj spoločnosti, taktiež sa zrýchľuje proces predaja spoločnosti (rýchlejšie nájdenie kupujúceho, rýchlejší prepis v obchodnom registri), získanie odplaty za spoločnosť.

VIAC SA DOČÍTATE V TOMTO ČLÁNKU.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.