Portugalský súd zrušil ďalšiu časť reformy trhu práce

27.9.2013

LISABON 27. septembra (WEBNOVINY) – Portugalský ústavný súd zamietol sériu legislatívnych zmien, ktoré by zvýšili flexibilitu trhu práce v krajine a na ktorých sa Lisabon dohodol so svojimi medzinárodnými veriteľmi. Súd o tom informoval vo štvrtok.

Rozhodnutie ústavného súdu ruší zmeny v portugalskom pracovnom práve, ktoré vstúpili do platnosti v auguste 2012. Opatrenia dávali zamestnávateľom právo prepustiť zamestnancov, ktorí sa nedokážu prispôsobiť svojmu pracovnému zaradeniu a rozhodovať o tom, aké kritériá použijú, keď budú rušiť pracovné miesta.

Podľa vyjadrenia súdu je to však v rozpore s ústavným zákazom prepúšťania bez reálneho dôvodu. S napätím očakávané rozhodnutie je už štvrtým v poradí, v ktorom ústavný súd odmietol opatrenia, ktoré sú podmienkou portugalského záchranného programu, a je ďalšou prekážkou v snahách vlády o reformu hospodárstva a zníženie nákladov pre zamestnávateľov.

Portugalské pracovné právo, ktoré úzko súvisí s ústavou prijatou v roku 1974, extrémne sťažuje prepúšťanie zamestnancov, ak zamestnávateľ svoje rozhodnutie nedokáže plne zdôvodniť a nevyplatí vysoké odstupné.

Podľa medzinárodných veriteľov Lisabonu je ale zníženie nákladov pre zamestnávateľov kľúčovým krokom v snahe o zvýšenie konkurencieschopnosti portugalskej ekonomiky. Ústavný súd má ešte rozhodnúť o ďalšom dôležitom opatrení vlády, ktoré predlžuje pracovný týždeň štátnych zamestnancov z 35 na 40 hodín, čo je dĺžka pracovného týždňa v súkromnom sektore.