Posilnenie kapitálu bánk Európskej únie neobmedzí úvery

10.2.2012

LONDÝN 10. februára (WEBNOVINY) – Väčšina plánov 31 bánk Európskej únie na posilnenie kapitálu o celkových 115 mld. eur obsahuje také opatrenia, ako je nerozdeľovanie ziskov, čo nepoškodí reálnu ekonomiku.

Po skončení dvojdňového zasadania, na ktorom sa plány hodnotili, to vo štvrtok uviedol Európsky úrad pre bankový dohľad (EBA). Úrad ďalej uviedol, že ďalšie celoeurópske stresové testovanie bánk sa neuskutoční až do roku 2013.

Plány bánk znamenajú úľavu pre ministrov financií, ktorí sa obávali, že banky v snahe posilniť ukazovateľ kapitálovej primeranosti na úroveň 9 % do konca júna budú inklinovať k obmedzovaniu úverov pre podniky, pričom ekonomika už teraz zápasí s problémami.

Európsky úrad pre bankový dohľad konštatoval, že väčšina opatrení v rámci plánov bánk ráta so získavaním kapitálu na trhu, nerozdeľovaním ziskov a zmenou hybridných cenných papierov na obyčajné akcie. „Tieto opatrenia sa nepovažujú za také, ktoré by mali negatívny vplyv na požičiavanie pre reálnu ekonomiku,“ uviedol úrad EBA. Plány bánk na posilnenie kapitálu sa majú schváliť v marci a EBA ich realizáciu potom bude monitorovať do konca júna.