Poslanci chcú zmeniť rozhodovanie o platbe do fondu opráv

8.1.2014

BRATISLAVA 8. januára (WEBNOVINY) – Postupy pri rozhodovaní o výške príspevkov do fondu opráv v bytových domoch by sa mali zmeniť. Chcú sa o to postarať poslanci vládneho Smeru-SD, ktorí chcú takto podľa vlastných slov chrániť menej bonitných vlastníkov pred príliš vysokými platbami do fondu opráv.

„Majoritní vlastníci bytov v bytovom dome si stanovia takú výšku príspevku do fondu opráv, ktorá likviduje menej bonitných a menej majetných vlastníkov a doslova skrz týchto bohatých títo menej bonitní prichádzajú o byty,“ odôvodnil v stredu návrh za predkladateľov Otto Brixi (Smer-SD).

Súhlasiť budú musieť všetci

Podľa návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý bol do parlamentu predložený ešte v minulom roku, ale poslanci sa k nemu dostanú až na januárovej schôdzi, by sa tak mala upravovať aj samotná výška do fondu opráv.

A to tak, že buď s ňou budú súhlasiť všetci vlastníci, alebo po odvolaní ostatných bude musieť rozhodnúť súd. „Na obnovu bytového domu pôjdu tieto peniaze až vtedy, keď súd rozhodne, že výška preddavku je kvalifikovaná a bude smerovať výlučne k tomu, aby sa opravila, rekonštruovala či spravovala tá časť bytového domu, ktorá je potrebná a nebudú sa peniaze nadbytočne kumulovať a možno častokrát aj zneužívať na iný účel, ako je tomu v zákone uvedené,“ tvrdí Brixi.

Zverejňovanie dlžníkov

Poslanci navrhujú aj zmeny v spôsobe oznamovania samotných bytových schôdzí, kde sa okrem iného majú výšky príspevkov do fondu opráv preberať. Zmeniť sa má aj uznášaniaschopnosť a forma splnomocnenia tak, aby ľudí na schôdzi nemohol zastupovať správca, alebo iná osoba, ktorá na to nemá mandát a môže byť v rozhodovaní subjektívna. Novinkou by malo byť aj zverejňovanie dlžníkov na príspevkoch do fondu opráv, ktorých dlh presiahne 500 eur.

Zároveň by však mala byť viac chránená nehnuteľnosť tých, ktorých dlh vo fonde opráv je relatívne nízky. „V rámci druhého čítania sa chceme bližšie pozrieť na to, aby správcovské spoločnosti nemohli len tak dávať dražiť nehnuteľnosti za dlžoby tisíc alebo dvetisíc eur na fonde opráv,“ doplnil Brixiho stranícky kolega Anton Martvoň.